Кибертормоз - внимавай! ("CybMobb") – образователен проект за обучение на преподаватели

Програма Учене през целия живот, централизирана
Мярка: Коменски, мултилатерални проекти
Под-програма: Коменски

Учене през цял живот

  Консорциум:
 1. Фондация „Медийна и онлайн зависимост” – Германия – координатор, www.stiftung-medienundonlinesucht.de
 2. Партньори:
 3. Студио GAUS, Берлин, Германия, www.studiogaus.com
 4. Edukácia@Internet - НПО – Словакия, www.ikso.net
 5. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, НПО, България, Плевен, www.lernwerkstatt-bg.eu
 6. Liceul Teoretic Nikolaus Lenau, Средно общообразователно училище, Тимишоара, Румъния, www.nikolaus-lenau.ro
 7. Colegio Sagrado Corazón –Esclavas, Средно общообразователно училище, Валенсия, Испания, www.scesclavas.org
 8. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Средно общообразователно училище, Клайпеда, Литва, www.sdachas.lm.lt
 9. Inter-kulturo, d.o.o., Словения, www.inter-kulturo.si

Начална дата : 01.11.2013
Продължителност: 24 месеца

Крайна дата: 31.10.2015

Резюме:
Цифровите устройства и интернет играят значителна роля в живота на децата, така че децата днес живеят в среда, която е коренно различна от тази на техните родители. Виртуалните среди все по-често навлизат както в личната, така и в образователната сфера. Почти всички деца използват новите медии ежедневно. Въпреки, че това е безопасно през повечето време, крие и някои рискове. Следователно, изисква се постоянно разясняване и обучение за безопасно използване на новите медии, в което да са въвлечени също родители и учители. Но учителите и родителите са по- малко уверени при използване на новите медии от техните деца и ученици. Различни анализи и доклади за безопасност в интернет дават една и съща препоръка: "Родителите и учителите трябва да подобрят своите технически умения, за да се преодолеят различията в нивото на знания между тях и тийнейджърите". Особено когато става дума за темата кибертормоз, тъй като той засяга пряко училищата. Поради това учителите трябва да бъдат адекватно подготвени, да се справят с това и да бъдат въвлечени в превенцията на кибертормоза.

Целта на проекта е да се разработи европейски сайт за предоставяне на допълнително обучение на учители чрез информация и готови за сваляне учебни инструкции и материали относно кибертормоза. Тези материали ще помогнат при разработване на училищни програми за превенция на насилието в киберпространството и ще предоставят на учителите достатъчно информация, за да бъдат в състояние да реагират правилно в конкретни случаи на кибертормоз сред учениците. Уебсайтът ще предостави своевременен ресурс за изграждане на мрежи за възможно най-широк спектър от потребители, който е лесно достъпен и удобен за потребителя. По този начин учителите ще могат да споделят материали и опит с колегите си. Уебсайтът ще бъде достъпен на български, немски, литовски, румънски, словашки, словенски и испански езици.

Основната целева група на проекта са учителите. Също така обаче за родители и ученици ще бъдат разработени кратки информационни филми, така наречено "образователно кино".

Дейности:
Ще бъдат изградени три ключови секции / раздела на портала:

1. Информационна секция за учители с готови за ползване материали и инструкции - Информационен раздел за кибертормоза
Целта на този раздел е да предостави на учителите основна информация за кибертормоза, както и за неговото предотвратяване и да помогне в случай на кибертормоз. Ще бъдат покрити два особено важни аспекта на кибертормоза – психологически и правен. В дълбочина ще бъде предоставена информация за психологически проблеми, свързани с кибертормоза като причини, въздействие и последици от него. Правните аспекти също ще бъдат обсъдени в детайли, тъй като правната помощ е много важна в много случаи на кибертормоз, често предоставянето й е единствения начин да се помогне.
- Изтегляне на материали с инструктаж, готови за използване
Тези материали ще бъдат подготвени като модули, на разположение за работа в училищата с ученици от различни възрастови групи. Те ще бъдат на разположение на всички езици на партньорството.
- Филми за учители, съдържащи видеоразговори и обучителни сесии

2. Обучително кино за родители и ученици
Целта на този раздел на сайта е да се създадат материали с най-важната информация за кибертормоза за родители и ученици. Информацията ще бъде предоставена под формата на кратки филми, напр. интервюта с родители, които споделят техния опит.

3. Социална мрежа
Ще има многоезични форуми във сайта, което ще позволи на учителите да обсъждат различни теми, да обменят опит и да дават съвети на колегите си. А системата за лични съобщения ще позволи на на регистрираните потребители да комуникират помежду си без да споделят своите e-mail адреси. Следователно сайта ще бъде свързан със социалните мрежи.

Повече за проекта на: www.cyberhelp.eu

Positionspapier Partner Cyb-Mobb

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."