Проект DEMO: Демокрация в криза - популизмът и радикализмът като предизвикателство пред демокрацията

Програма „Европа за гражданите“
мярка „Мрежа от градове“

DEMO
Европа за гражданите

    Кординатор:
  1. Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.eu
  2. Партньори:
  3. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, Плевен, България www.lernwerkstatt-bg.eu
  4. Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro
  5. EDUCOMMART SIMIO SINANTISIS EKPEDEVSIS KE DIMIOURGIAS ASTIKI M, EGALEO, Гърция www.educommart.org

Продължителност: 15.01.2018 – 30.09.2019

Кратко описание на проекта:

Цел на проект ДЕМО, от една страна, е да насърчава развитието на демократични ценности (срещу популизма и радикализма), а от друга – да работи за по-нататъшна демократизация на Европа. Затова трябва да бъдат привлечени особено критично настроените към ЕС граждани, да изразят своите предложения и коментари. Ценностите на демокрацията (свобода, толерантност, човешко достойнство и справедливост) трябва да бъдат оценени, от гледна точка на развитието на историята във всеки град - партньор.

С помощта на иновативни методи и дейности, гражданите от Проект DEMO ще се включат в диалог без значение на възрастта, ще бъдат откроени събития в историята на Европа и ще бъдат представени и онагледени от техни съвременници. Във всеки град-партньор ще бъде създадена работна група "Обучение по демокрация", в която могат да се включват и да съдействат всички заинтересовани граждани. Тези работни групи чрез семинари и съпровождащи ги мероприятия ще подготвят и ще имат решаващ принос за четирите международни конференции във всеки град-партньор.

Четирите конференции се посвещават на теми, които са особено актуални за развитието и предизвикателствата пред демокрацията във всеки град-, респ. страна-партньор. Ще се разглеждат тематично евроскептицизмът и предизвикателствата пред демокрацията като популизъм и расизъм, както и радикализирането. При това представители на политиката и образованието също ще се присъединят към масата за дебати. Дебатите и писмената позиция ще излъчат важни сигнали за насърчаване на демокрацията в градовете и в страните, в които се намират те. Международните конференции ще предложат на всички граждани възможности да се изкажат, да представят вижданията си и желанията си и с това да изразят своята европейска идентичност.

При тоталитарните режими демокрацията, свободата и гражданското общество нямаха стойност. Затова толкова по-важно е общуването по време на събитията в Източна Европа. ДЕМО с всичките си дейности ще събуди чувство за принадлежност към ЕС.

Места на дейностите:

1. Първото международно събитие ще се състои през април 2018 в Глокенхаус в Люнебург. Ще бъде придружено от мероприятия по радиото и по улиците. Във всеки град-партньор ще се проведат работни срещи за подготовка на началното събитие в Люнебург.
2. В Плевен, вторият източноевропейски град-партньор, през септември 2018 ще се състои втората интернационална среща. Историята на България ще обогати много темата за съвместното съществуване на различни култури. За турското подтисничество и освобождението от него свидетелстват много паметници. Темата ще е за свободата и за едно толерантно и плуралистично общество, без предразсъдъци, с успешна интеграция. Международната конференция при това също ще бъде съпроводена от мероприятия по радиото и по улиците.
3. В Тимишоара / Румъния през април 2019 ще се състои третото главно събитие, с конференция по темата "Демокрация в прехода – да разберем евроскептицизма - да преодолеем препятствията". Тази интернационална среща също ще бъде съпроводена от мероприятия по радиото и по улиците.
4. Aтина - люлката на демокрацията - понастоящем олицетворява гръцкия евроскептицизъм. Истини пост фактум объркват гражданите. Окончателната международна конференция ще се проведе на символични места в люлката на демокрацията, Атина, (15.09.2019 - международен ден на демокрацията). Тя ще бъде подготвена с работни срещи от страна на всички партньори и ще се проведе от EDU(гръцкия партньор). И тази конференция ще се съпровожда от мероприятия по радиото и по улиците.

Във всички градове - партньори ще има работни групи "Обучение по демокрация", съпътстващи проекта. Резултатите от тях ще бъдат включени в конференциите. В тези работни групи ще бъдат обменяни резултатите от съответната конференция, ще бъдат изготвяни доклади и за страницата на проекта с цел популяризирането, както и за писмената позиция по проекта.

Писмена позиция

Темплейт

Повече за проекта на www.democrisis.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."