Проект: Europarents/ Еврородители

Тип партньорство:
Обмен на добри практики, Еразъм+

Euro Parents
Еразъм+

    Кординатор:
  1. Systeme in Bewegung e.V., Германия
  2. Партньори:
  3. Stiftung Medien- und Onlinesucht, Германия
  4. Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България
  5. Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen, Австрия
  6. ASOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEES, Испания
  7. EDUCOMMART, Гърция

Продължителност: 01.10.2019 – 30.09.2020

Семейството е най-малката системна единица на европейското общество, отправна точка за изграждане на демокрация и социални промени и затова заслужава специална подкрепа. От нашата консултантска и образователна работа знаем, че семействата винаги търсят помощ по подобни теми. Чудехме се дали това е така навсякъде в Европейската общност, дали гръцките и австрийските родители имат същите проблеми. И как изглеждат решенията на тези проблеми при нашите партньори. Кои начини за добра комуникация, боравене с пари, (медийно) образование, балансиране на семейния живот и работата намират родителите в други европейски страни? Какви предложения можем да получим от други организации, работещи с родители и деца, как биха могли да подобрят работата ни?

За да разберем, бихме искали да обменяме идеи в консорциум от Германия, Австрия, България, Испания и Гърция и по този начин да продължим да се професионализираме. Опитът показва, че много родители са облекчени да открият, че не са сами в своите проблеми. Затова ще разпространим резултатите от проекта чрез онлайн статия, описваща справянето със семейните проблеми в сравнение с други европейски страни и показващи различни решения. Това допълва основната цел, повишаване на професионализацията на нашите организации. Така директните целеви групи са служителите на организациите, които чрез своята работа ще пренесат резултатите в други организации и в косвената целева група от родители и семейства. Не само отделните организации ще се възползват от европейския обмен, но и семействата могат да добият усещането, че и други хора в Европа се намират в подобно положение, чувството за европейска общност. При предишни проекти, в които са участвали отделните организации, всички останаха с впечатлението, че „Европа работи най-добре в малък мащаб“ - директен контакт с хора, а където това не е възможно, знанието, че семействата са подобни в цяла Европа, води до взаимно разбиране и съчувствие през националните граници, които днес има опасност отново да се затворят. Консорциумът планира да използва откритите прилики и решения и по-нататък в последващи проекти.

Като първа стъпка искаме да съберем, сравним и предоставим на институциите тези различни решения на едни и същи проблеми. Там те ще бъдат тествани и оценявани, за да се създаде продукт в последващ проект, който е адаптиран към нуждите на семействата и им помага по теми, които ги вълнуват и за които искат подкрепа.

Teми, които разглежда нашият проект:
Здраве и благополучие
Социален диалог

Какви резултати се очакват през периода на изпълнение на проекта и след приключването му?
Съветниците, преподавателите и други хора, които работят със семейства, често са безпомощни пред определени проблеми, като конфликти, напр. между родителите. Често се чувстваме сами в такива ситуации, докато не разговаряме с колеги и не осъзнаем, че причините са подобни в много семейства. Бихме искали да разширим този диалог между колегите в европейски мащаб и да се възползваме от решенията, които може би са намерили други. Транснационалните срещи ще се занимават с въпроси, които продължават да се появяват в нашата практика на консултиране, напр. „Медийно образование“, „Съчетаване на семеен живот и работа“. Освен това партньорите ще проучат състоянието на научните изследвания в своята страна и, ако е необходимо, ще разпитат конкретни семейства или ще опишат политическото развитие в това отношение. Така първият очакван резултат е по-нататъшна професионализация на служителите и по този начин на участващите организации, които ще прехвърлят намерените констатации в своите мрежи. В следваща стъпка ние колективно ще събираме подходи и методи, за да помогнем на семействата да се справят с проблема и ще ги разпространим сред родители и деца и работници по въпросите на младежта. По този начин семействата, с които организациите работят, ще се възползват от професионалните дебати чрез повишаване на осведомеността за семейните проблеми, които трябва да бъдат решавани в цяла Европа и усещането за европейска общност, както и решения, които им помагат в ежедневието им.

Повече за проекта в секция „Новини“

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."