Проект: Еврородители 2020

Euro Parents

Програма: Еразъм+

Номер: 2020-1-DE02-KA204-007394

Продължителност:
01.10.2020 – 30.09.2022

Еразъм+

    Кординатор:
  1. Systeme in Bewegung e.V., Германия
  2. Партньори:
  3. Stiftung Medien und Onlinesucht, Германия
  4. EDUCOMMART – място за срещи за творческо образование, партньорство с нестопанска цел, Гърция
  5. Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България
  6. ASOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEES, Испания
  7. Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen, Австрия

Описание на проекта:
Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за демократично образование и социални промени и следователно заслужава специална подкрепа. От предишния ни проект знаем, че семействата в цяла Европа влизат в конфликти по сходни въпроси, че почти всички имат едни и същи проблеми.
Разменихме идеи в консорциум, съставен от Германия, Aвстрия, България, Испания и Гърция, събрахме резултатите и ги обработихме за публикуване.

Цели на проекта:
В проект „Eврородители 2020“ ще надградим тези резултати: първо ще проведем проучване, за да можем да насочим по-нататъшните си действия точно към нуждите на родителите. След това искаме да разработим заедно игра, която улеснява, стимулира и прави лесно разбираема комуникацията по трудни теми в семейството. Опитът показва, че много родители изпитват облекчение, когато установят, че не са сами със своите проблеми. С разработването на играта те могат не само да имат усещането, че някои проблеми засягат семействата в цяла Европа, но и да влязат в пряк контакт с подходи от други страни и да рефлектират върху тях под формата на игра.
Освен това се постига допълнителна професионализация на нашите организации чрез анализ на нуждите, по-нататъшен обмен и съвместно разработване на играта. Една от целевите групи са служителите на организациите, които чрез своята работа и в крайна сметка чрез разпространението на играта в средите, близки до организацията, ще доведат резултатите до целевата група от родители и семейства. По този начин не само отделните организации се възползват от европейския обмен, семействата могат също така да получат усещането, че другите хора в Европа се чувстват по същия начин, както самите те, чувството за европейската общност, и в същото време да намерят нови решения за семейните конфликти.
В предишни проекти, в които са работили отделните организации, всеки имаше впечатлението, че „Европа работи най-добре в малък мащаб“ - пряк човешки контакт и, когато това не е възможно, знанието, че семействата са сходни в цяла Европа, води до взаимно разбирателство и съчувствие през националните граници, което в днешно време заплашва да се затрудни отново.

FamilyTime - Игра - Български език - PDF
FamilyTime - Игра - Немски език - PDF

Анкета Еврородители 2020

Еврородители 2020 – Резултати от проучване

Сравнение и анализ на ситуацията в семействата в Европа

Повече за проекта в секция „Новини“

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."