Проект "Мир": 70 години от края на войната - 70 години от освобождението - да защитим човешкото достойнство свободни и в мир и да изградим бъдещето на Европа

Програма „Европа за гражданите”

Европа за гражданите

    Кординатор:
  1. Учебна работилница Европа, Плевен, България,www.lernwerkstatt-bg.eu
  2. Партньори:
  3. Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro
  4. Заедно в Европа, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.eu
  5. Правото в Европа, Йена, Германия, http://www.recht-in-europa.eu
  6. Дружество за европейска съвест, Марибор, Словения, http://drustvozaevropskozavest.webs.com/

Продължителност: 31/01/2016 – 30/06/2017

Проектът е отличен от Националния център за контакт по програма „Европа за гражданите“ като един от най-успешните български проекти в периода 2014-2017 г.

За проекта:

70 години след края на Втората световна война почти 20% от населението на Европа е с изцяло дясно радикални възгледи за света. Нарастват предразсъдъците към всичко чуждо (пример PEGIDA в Германия/ Front national във Франция/ дясно правителство в Унгария). От друга страна - изолирали се от всичко мюсюлмански младежи, които се присъединяват към ИД – та дори и в България, след насилственото ислямизиране, на което страната е била подложена няколко века. Днес мнозина искат да теглят черта под историята "ІІ световна война". Проект „Мир“ иска да възприема 8. ми май като „Ден на освобождението“ (също и Ричард фон Вайцзекер). Свобода, която иска непрекъснато да бъде откривана и сътворявана наново– една от ценностите на Европа. Всяко поколение възприема Холокоста, национализма и неговите жестокости по собствен начин. С проекта ”Мир” искаме да събудим любопитство и съпричастие, за да гарантираме и изградим бъдещето на Европа в мир, толерантност и достойнство, без расизъм. Свободата e на дневен ред също и във връзка с ограничаването на независимостта на пресата и религиите, белязани и от проблеми с цензурирането. „Мир” иска да напомни и за края на една безчовечна система. Заедно с млади европейци „Мир” ще съпоставя биографии от Източна и от Западна Европа. С помощта на интервюта ще бъдат документирани спомени и житейския път на хора, които са показателни за историческото развитие на Европа. Тези биографии - на онези, които смело са се изправили срещу насилието и ограничаването на свободите, ще бъдат представени в европейски музеи. Освен това в градовете на всички партньори ще бъдат разгледани имена на улици с въпроса: кои имена са били променени и защо? - за да може да се дискутира на базата на примери отношението към историята, да се преодолеят табута и да се разчупи мълчанието. По време на европейска среща млади европейци ще организират мирна конференция, която ще даде импулс за сътворяване бъдещето на Европа.

Какво направихме?

Повече за проекта: http://frieden-bg.eu/

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."