Трета работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 28-29 май 2014 г. в гр. Априлци, България.

На работната среща в България партньорите от трите училища в Румъния, Литва и Испания представиха резултатите от пробното тестване на обучителни модули по темата за кибертормоза с различни възрастови групи. След допълнителна обработка и адаптиране съобразно условията в отделните страни, тези модули ще бъдат на разположение на всички езици на партньорството.

Бяха обсъдени съдържанията на интернет портала, който ще предоставя готови за ползване материали и инструкции за учителите. www.cyberhelp.eu

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия