Първи ден по проект Burnt/Изгорен - 30 май

12.30 Изложба документални фотоси с образователен характер по темата, изложба детски рисунки, детскaта площадка пред зала „Орион”

13.00  Откриване. Поздравителни думи от Кмета

13.30 - 14.30 Уличен театър 'Изгорен' – на детската площадка пред „Орион”, музикални изпълнения от доброволци

15.00 - 16.30 Спонтанни разговори и доказателства за подиумната дискусия , организиране на „Световно кафене” – ПГРТО, зала „Орион”.

17.30  - 19.30  Подиумна дискусия „Демокрацията в Европа, да изживееш и запазиш свободата на многообразието” - галерия „Илия Бешков”. Участници от Проект „Европа в нашето училище”, ролята на Европейския парламент  - ПГ по туризъм, МГ и гости.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия