Трета работна среща по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План C), състояла се на 10 и 11 ноември 2014г. в гр. Тимишоара, Румъния.

На работната среща в Румъния партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи. Беше обсъдена реакцията на заинтересовани институции, медии, родители, учители, потърпевши в отделните страни по темата и как те се справят с този проблем. В детайли бяха обсъдени съдържанията и публикациите на интернет страницата на проекта: www.plan-c-europe.eu , която вече е действаща. Беше подложена на дискусия създадената и адаптирана оферта за родители за превенция на кибертормоза в сферата на образованието на възрастни „Кибертормоз-твоята идентичност в мрежата”. Резултатите от изпробването на учебната оферта ще бъдат споделени по време на следващата мобилност в Словения през месец март. Още на срещата в Румъния партньорите започнаха подготовката и на симпозиума, който ще се проведе по време на последната мобилност в Грац, Австрия.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия