Четвърта работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 12-13 ноември 2014 г. в гр.Тимишоара, Румъния.

На работната среща в Румъния партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи след представяне на междинния отчет – окончателно адаптиране и превод на езиците на партньорството на обучителни модули по темата за кибертормоза с различни възрастови групи. Бяха заснети първите обучителни филми, обсъдени и одобрени логото и съдържанията на интернет портала, който ще предоставя готови за ползване материали и инструкции за учителите и ще бъде на разположение на целевата група след месец март 2015 год. www.cyberhelp.eu В рамките на работната среща се проведе обучение за обучители на тема „Кибертормоз”, в което участваха както партньорите по проекта, така и учители от Ленау Шуле в Тимишоара.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия