Четвърта мобилност по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План С), състояла се на 06 и 07 март, 2015 год. в Марибор, Словения.

На работната среща в Словения партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи. Българските партньори споделиха резултатите от изпробването на създадената и адаптирана в рамките на проекта оферта за родители за превенция на кибертормоза в сферата на образованието на възрастни „Кибертормоз-твоята идентичност в мрежата”. Постигнатите добри резултати в България и широкия отзвук по темата сред училищата и широката общественост в Плевен дадоха повод на партньорите да включат представянето им от г-жа Спасова като добра практика по време на заключителния симпозиум в Грац през месец май. На срещата в Словения партньорите започнаха подготовката и на симпозиума, който ще се проведе по време на последната мобилност на 20 май, в Грац, Австрия. От Сдружение „Учебна работилница Европа” в мобилността в Словения участваха Момчил Минков и Теодор Иванов, доброволци в Сдружението, които споделиха своя опит по темата за кибертормоза.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия