Пета мобилност по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План С), по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Грюндвиг – партньорства за познание”, състояла се от 19 до 21 май , 2015 г. в Грац, Австрия

На работната среща в Австрия партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите – публикуване на видеофилми на страницата и предстоящите задачи до приключване на проекта през месец юли. Основен момент на мобилността в Австрия беше организирания от домакините Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie Симпозиум на тема: „Кибертормоз- внимавай”. В организацията и провеждането на симпозиума се включиха всички партньори.

В ранната утрин на 20 май представители на партньорските организации бяха поканени в студиото на Радио „Хелзинки” в Грац, където участваха на живо в предаване, посветено на темата на проекта: „План С – кибертормоз”. Едночасовото радиоизлъчване, водено от Хелга Мария Ланг, достигна до хиляди слушатели на регионално, национално и международно ниво. В късния следобед на 20 май залата в Кармелитенхоф беше препълнена. Гости на симпозиума бяха заместник-кмета на Грац Mag. Dr. Martina Schröck, Thomas Rajakovics – секретар на Общината и представители на медии, университети, обучителни институции, родителски организации. Свои презентации по темата представиха Dr. Barbara Buchegger, M.Ed. (Saferinternet - Австрия); Assoz. Prof. Mag. Dr. Christian Bergauer (Karl-Franzens-Universität Graz/ Австрия), както и всички партньори от проектния консорциум. Темата предизвика широк обществен интерес, бяха раздадени много флайери с информация за проекта и публикуваните на страницата видеофилми.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия