Първа работна среща по проект “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”, състояла се на 18 и 19 ноември 2015 г. в гр.Люнебург, Германия.

Всеки от партньорите представи организацията си, както и основните дейности и проекти, по които работи. Бяха обсъдени работните пакети и разпределени задачите и отговорностите на всеки партньор. Дискутирани бяха основни въпроси по финансовия мениджмънт на прокта и управлението на качеството. В основата на дискусията на партньорите беше въпроса, как може да се подобри защитата на децата и юношите във виртуалното пространство. Йенс Уве-Трюмер , адвокат и представител на координиращата организация, постави въпроса как се постига баланс между свободата и защитата в интернет?

Беше представена фирмата, която ще разработи уеб базиран аpp по темата за защита на данните.

Следващата работна среща по проекта ще бъде през месец април в Словения.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия