Четвърта работна среща по проект “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”, състояла се на 30 и 31 януари 2017 г. в Линц, Австрия.

Повече за срещата:

Четвъртата среща по проекта се състоя в Линц, който е център на провинция Горна Австрия. Разположен е на река Дунав и е третия по големина след Виена и Грац, известен с Центъра за електронно изкуство - център, посветен на достиженията в областта на 3D моделирането и виртуалната реалност.

Домакин на четвъртата среща в Линц беше Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, обучителна организация за професионално обучение на възрастни в Горна Австрия с дългогодишна история в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот, партньор по проекта. Създаден през далечната 1960 година, Института обслужва днес 4 региона и 22 общини.

В основата на дискусията на партньорите бяха подготовката на планираната по проекта радиокампания в деня за безопасен интернет на 07.02.2017г. , разработените до момента съдържания за уеб базираното приложение и съответната страница на проекта, както и работата в системата за превод. С компанията, разработваща приложението, беше проведена скайп конференция за обсъждане на неговата функционалност.  Бяха предложени допълнителни за разработване съдържания към вече съществуващите съобразно нуждите на целевите групи. Бяха планирани следващите задачи и срокове за тестване на съдържанията и организиране на вечери с родители, както и следващата работна среща в България в началото на месец май. 

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия