На 5 юли 2017 г. Професионалната гимназия по електроника и химични технологии (ПГЕХТ) „Проф. Асен Златаров”, Плевен беше домакин на среща на мултипликатори по проект „Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството (IPUS).

Повече информация за събитието:

Пред преподаватели от двете професионални гимназии – ПГЕХТ и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО), Пенка Спасова, председател на Управителния съвет на сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен представи разработената нова страница по проекта, която е многоезикова, в седем езикови версии. Страницата е своеобразна платформа за електронно учене, съдържа онлайн учебни единици и е предназначена за родители, педагози, социални работници. 
Чрез проекта IPUS и материалите в неговия сайт се предоставя достъп на семействата до тематиката посредством споделяне. 
 

Посетете интернет страницата на адресwww.ipus4family.eu

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия