По нов проект за дигиталната и медийна грамотност започна работа Сдружение „Учебна работилница Европа“.

Първа работна среща по проект : education @home, многоезичен - дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб-базиран APP (Acronym: @home) се състоя в началото на месец октомври в гр.Априлци, България. Проекта е финансиран по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни, с продължителност 24 месеца. Координатор на проекта е Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от България, Германия, Гърция, Словения и Австрия.

На първата среща партньорите обсъдиха необходимостта от европейско образоване на родителите по отношение на собствените им медийни умения, но най-вече на тяхното медийно образование, като бяха единодушни и споделиха, че тази необходимост нараства във всички страни. Децата и юношите днес все по-рано намират дом в цифровите медии, където откриват все по-сложни онлайн светове и възможности. "Децата бързо осъзнават, че са по-добри от родителите си в тази област." Възниква семеен проблем по отношение на провала в поставянето на граници от примиряващите се родители и все по-голямата им безпомощност, което като постоянна сфера на конфликт оказва влияние върху семейния живот.

Всеки от партньорите представи опита си по темата и от работата си с родители, която е целевата група по проекта, както и съществуващите практики и предложения за родители в партньорските страни.

Бяха набелязани първите задачи, свързани с изпълнението на проекта – провеждане на допитване до родителите във всяка страна относно необходимостта им от подкрепа при справянето с дигиталните медии. На база на допитването, ще бъдат разработени темите за Уеб-базирано приложение "Education @ home", представляващо многоезично консултиране на родители на 5 езика, включително английски. Допитването е актуално и се провежда до средата на м.февруари.

На следващата среща в Йена , през февруари 2019г. ще се обобщят темите и ще започне разработването на Уеб-базираното приложение.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия