На първа среща по нов проект: Дигитални взаимоотношения (DigiRe) се събраха партньори от Германия, България, Белгия, Полша и Испания

Първата среща по проект Дигитални взаимоотношения (DigiRe), финансиран по Програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни, се състоя на 26-ти и 27-ми ноември в град Винзен, Германия. Проектът е с продължителност 24 месеца, Координатор на проекта е Сдружение „Systeme in Bewegung e.V., Винзен, Германия, а партньорите са от България, Германия, Белгия, Полша и Испания.

Град Винзен на река Луе е окръжният град на окръг Харбург в Долна Саксония. Китно градче с население около 34 000 жители.

На първата си среща партньорите от Консорциума споделиха помежду си опит и знания относно това, как дигиталните взаимоотношения проникват и влияят върху реалния ни живот и как се справят с това семействата във всяка от партньорските страни.

Все по-дигитализираният свят, в който живеем и в който нашите деца се държат като "цифрово поколение", непрекъснато изправя родителите, но и обществото като цяло, пред нови предизвикателства.

За да отговорим на тези предизвикателства, първата ни задача по проекта ще бъде да проведем проучване в отделните страни партньори, което ще даде общ преглед на текущото състояние на знанията и научните изследвания по темата. В хода на проекта всеки партньор в своята страна ще проведе, оцени и впоследствие представи на другите партньори резултатите от полу-стандартизирани интервюта с най-малко 5 семейства (традиционни или самотни родители). По този начин ще отговорим на въпросите, които ни вълнуват в днешния дигитален свят, а именно: Как се възприемат цифровите взаимоотношения, какви са плюсовете и минусите, как работят те? Какви начини са намерили партньорите по проекта, за да се справят с това, какви възможности все още можем да научим от родителите?

Следващата среща по проекта е през месец април 2019г., в Гренада.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия