Първа работна среща по Проект: "Грижа и образование" Професионализация на социалната работа при формиране на етични компетенции в поведението при дигиталното използване (ЕТИКА)

Първа работна среща по Проект: "Грижа и образование" Професионализация на социалната работа при формиране на етични компетенции в поведението при дигиталното използване (ЕТИКА), се състоя в Йена, Германия от 23-ти до 24-ти февруари. Проекта е финансиран по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни, с продължителност 24 месеца. Координатор на проекта е Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от България, Германия, Гърция, Словения и Австрия.

Град Йена е с население 100-хиляди жители и се намира в централната част на Германия. Разположен е около бреговете на река Заале.

Там се събрахме партньорите от 5 европейски страни, за да набележим задачите за работа по нашия проект на тема - етиката в дигиталните медии. Нито в учебните програми, нито в обучението на професионалисти в сферата на услугите за деца и младежи може да се открие ключовото познание за "етика на дигиталните медии", дори и да се срещат изолирани идеи за обучение.

По време на проекта ще бъде разработено и предоставено на поне 6 езика предложение за квалификация под формата на платформа за електронно обучение с подробен материал за скритите зависимости и възможностите за действие, съответна уеб-базирана платформа и игра на карти за обучение и размисъл по въпросите на дигиталната етика.

На първата среща партньорите разработиха и приеха концепция за реализирането на заложените резултати. До средата на м.юни всеки партньор ще извърши изследване на ситуацията в своята страна по темата и ще се обобщят резултатите.

На следващата среща в Гърция , през август 2019г. тези резултати ще бъдат представени и ще започне работата по разарботване на образователните материали съобразно установените нужди.

Повече за проекта на www.digiethik.eu и в секция „Новини“

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия