Конференция „Прозрачност на управлението при избори и други възможности за гражданско участие“ се проведе в галерия „Илия Бешков” на 18-ти март

Най-масовото от поредицата събития по проект „Избор”, организирани от „Учебна работилница Европа” - Плевен беше конференцията на тема „Прозрачност на управлението при избори и други възможности за гражданско участие“. Тя се състоя в голямата зала на художествена галерия „Илия Бешков”, която не за първи път е домакин на меропроятия на сдружението.

В аудиторията бяха общественици, педагози, гостите от партньорските организации по проекта от Германия, Гърция и Белгия и повече от 80 ученици от няколко плевенски гимназии и училища: Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Професионална гимназия по туризъм (ПГТ) „Алеко Константинов“, Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Асен Златаров“, средно училище „Иван Вазов“, доброволци от МГ „Гео Милев“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици и Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“.

Презентация „Участие на гражданите в управлението” изнесе секретарят на Община Плевен, Паулина Кирова. Тя въведе присъстващите в темата на дискусията с базова информация за участието на гражданите в местната власт - в процесите на приемане на решения, диалога и партньорството.

Основен акцент в дискусията беше публичният дебат с участието на два отбора от клуб „Дебати” към Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Плевен с директор Клаида Дойчинова. Дебатът по темата на конференцията изнесоха Паулина Гетова и Жанин Ал-Шаргаби, които защитиха тезата, че младежта има достатъчно възможности да се информира и ангажира с участие в изборите, и Анастасия Радева и Румен Кънчев, които представиха аргументи за обратната теза.

След публичния дебат присъстващите зададоха интересни и провокативни въпроси към дебатьорите и към организаторите на конференцията. Участниците имаха възможност да направят коментари, да изкажат мнения. Преподавателят от ПГТ „Алеко Константинов“ - Камелия Баръмова, представи накратко дейността на клуб „Европейски хоризонти” в гимназията, която неотдавна беше обявена за училище посланик на Европейския парламент.

Следващата конференция по проект „Избор“ ще бъде в Атина на 20 и 21 май и ще обсъди европейските избори с оглед на евроскептицизма, който в Гърция е особено силен. Последната международна конференция по проекта ще се проведе в Йена, на 11 септември 2019 г. Нейната тема ще бъде „Да живеем в демокрация - Европа за и с гражданите“.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия