Разговор за младежта и изборите проведоха партньорите по проект „Избор” в ДФСГ „Интелект” на 19-ти март

Какво значение има Европа за нас като граждани? Какви ценности на демокрацията досега е постигнал Европейският съюз? Какви възможности за гражданско участие има в страната ни? А в нашия град? Накъде трябва да върви Европа и какво очакваме от европейските политици, от новите евродепутати? 70 дни преди европейските избори партньорите по проект „Избор” разговаряха по тези въпроси с ученици от ДФСГ „Интелект” - Плевен. Срещата се състоя в новата, модерна концертна зала на гимназията, открита в навечерието на Коледа 2018 г. Че единайсетокласниците и дванайсетокласниците от „Интелект” се интересуват от политика и предстоящите избори стана ясно от отговорите им на въпросите по време на презентацията „Европа за и с гражданите”, изготвена от Иванка Ватева. Всички в един глас посочиха датата за изборите в България - 26 май 2019 г.

Тези европейски избори ще се проведат в много различен контекст в сравнение с всички предишни избори, защото съюзът и неговите държави членки са изправени пред големи политически предизвикателства както отвън, така и отвътре.Тези избори  се определят като исторически, защото ще очертаят бъдещето на Европейския съюз през следващите 5 години, но и в по-далечен план. Това бяха отправните точки на разговора в „Интелект”.

Презентацията запозна учениците с базова информация за европейските институции и любопитни факти относно предстоящото гласуване. Те научиха и кои са най-значимите успехи на българските евродепутати през настоящия мандат - признаването на българското малцинство в Албания, свалянето на банковите такси за трансгранични преводи, блокирането на пакета „Мобилност”, договаряне на значително по-висок бюджет за България в периода 2021-2027 г., битката срещу двойния стандарт при храните и др.

Младите хора активно се включиха в последвалата дискусия. Те споделиха мнения за това, подпомага ли местната власт в достатъчна степен младежката инициативност, за ползата от дейностите по програмите „Еразъм” и „Еразъм +”, по които гимназията е осъществила не един проект, защо е важно да се гласува.
Гостите от Белгия коментираха настроенията в страната си относно задължителното гласуване, каквото е сега. Помощник-директорът на ДФСГ „Интелект“, Михаела Карамфилова сподели как са получили престижното звание „Глобално училище” и какво им носи то.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия