Втора среща по Проект: "Грижа и образование" Професионализация на социалната работа при формиране на етични компетенции в поведението при дигиталното използване (ЕТИКА), се състоя в Торони, Гърция от 10-ти до 11-ти август.

Проекта е финансиран по програма Еразъм+, Стратегически партньорства Младеж, с продължителност 24 месеца. Координатор на проекта е Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от България, Германия, Гърция, Словения и Австрия. Целевите групи на проекта са деца и млади хора (включително бежанци, младежи в неравностойно положение), работници в сферата на младежта, учители, заинтересовани страни и министерства.

Торо̀ни е курортно селище в Северна Гърция, разположено в югозападния край на полуостров Ситония. Той е един от най-популярните летни курорти на Ситония, а неговите плажове се характеризират с наличието на плътен жълт пясък.

Там се събрахме партньорите от 5 европейски страни, за да отчетем свършеното до момента - до средата на м.юни всеки партньор извърши изследване на ситуацията в своята страна по темата за дигиталната етика на база на проучвания, изследователски доклади, специализирани анализи, съществуващи учебни и обучителни материали и бяха обобщени първите резултати. Потвърди се мнението на партньорите във всички страни, че нито в учебните програми, нито в обучението на професионалисти в сферата на услугите за деца и младежи може да се открие ключовото познание за "етика на дигиталните медии", дори и да се срещат изолирани идеи за обучение.

„Изследователи, учени и философи настояват за нова мисловна и творческа рамка като основа за преосмисляне на ценностите, правилата и стратегиите в обществото, за да може да се реагира на предизвикателствата, които поставя Интернет“ – се казва във Въведението към нашия МЕТАанализ.

Следващата работна задача в рамките на проекта е събиране и разработване като работен материал интерактивни средства за обучение в подкрепа на личното критично обмислено боравене с медиите под формата на игра на карти за обучение и размисъл по въпросите на дигиталната етика.

На следващата среща в Копер, Словения,  през април 2020г. ще бъдат представени и обсъдени разработените учебни материали.

Повече за проекта на www.digiethik.eu

и в секция „Новини“

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия