Първа среща по проект "Обучение за придобиване на умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение (TRIGS)“, съфинансиран по Програма Еразъм +, Мярка „Съвместна работа за насърчаване на иновациите“

Първата среща по проект "Обучение за придобиване на умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение (TRIGS)“, се състоя на 04 и 05 ноември 2019г. в Люнебург, Германия. Координатор на проекта е Фондация „Медийна и онлайн зависимост от Люнебург, Германия, а партньорството се състои от шест партньора от 5 европейски страни – Германия, Гърция, България, Словения и Италия, сред които Учебна работилница Европа, от Плевен. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Люнебург е град в провинция Долна Саксония, Германия. Градът е живописно разположен в полите на Люнебургското поле, а през територията му минава река Илменау. Люнебургското поле се разпростира на значителните 7400 кв. км, които са основен източник за района на дървен материал. Люнебург дължи богатството си на „бялото злато”, извлечено от солените блата, около които част от града е построен. Солта и търговията със сол са направили Люнебург важен член на Ханзата. Много от историческите къщи в града са прекрасни представители на северния немски стил, използван за издигането на сгради. Ландашафтът тук се състои от гъсти гори, тучни пасища, които са едно доста магнетично място за раходки из природата. Люнебург е един от най-старите университетски центрове на територията на Германия.

За цел на нашия проект е обявена способността да се самоопределяме, да бъдем бдителни и отговорни към собствените си навици в работата с цифровите медии и да развиваме съответната самодисциплина.
Съвместната работа на партньорите започна с културна програма още на 03.11., с посещението на танцова театрална постановка на „Малкия принци“ от Антоан дьо Сент- Екзюпери. На първата си работна среща партньорите от консорциума представиха своите организации и дейността си. От координатора бяха представени няколко видеофилма по темата. Всеки присъстващ сподели кое в работата му носи стрес и как се справя с тези ситуации. От Мартина Хаас, дипломиран терапевт по проблемите на стреса беше представен доклад „Мултимодално обучение за стресова компетентност“, което обучение в Германия се финансира от Здравната каса.
Партньорите се запознаха подробно с целите, структурния план, задачите и отговорностите, плана за разпространение на резултатите по проекта. Първата задача за всички партньори ще бъде да се търсят добри примери за обучение по дигитален стрес и се обобщят резултатите в мета-изследване. То ще бъде представено и обсъдено на следващата среща в края на месец март в Словения.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия