Първа среща по проект „Еврородители“, по Програма Еразъм+, мярка Обмен на добри практики в град Винзен, Германия

Първата среща по проект "Еврородители (Europarents)“, се състоя на 09 ноември 2019г. в немския град Винзен. Координатор на проекта е Сдружение „Системи в действие“, Германия, а партньорството се състои от шест партньора от 5 европейски страни – Германия, Гърция, България, Испания и Австрия, сред които Учебна работилница Европа, от Плевен. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Град Винзен на река Луе е окръжният град на окръг Харбург в Долна Саксония. Китно градче с население около 34 000 жители. Винзен е разположен на три реки, а именно Луе, Илменау и Елба, на 30 минути път с кола до града на солта Люнебург. А ако търсите атмосферата на метрополиса, не е твърде далеч. Пътуването до Хамбург отнема само половин час.

Съвместната работа на партньорите започна с културна програма още на 08.11., с посещението на миниатюрната страна на чудесата (Miniatur Wunderland) в Хамбург, приказен свят в миниатюра, едно прекрасно изживяване както за деца, така и за възрастни. Това е най-голямата играчка модел на железница в света, дължината му габарит е около 13 километра и е разделена на няколко секции, всяка от които показва определен регион, например, в Америка, планините Харц, Австрийските Алпи или Швейцария.

Основната цел на нашия малък проект е повишаване на професионализацията на нашите организации в работата ни със семейството, най-малката системна единица на европейското общество, отправна точка за изграждане на демокрация и социални промени и затова заслужаващо специална подкрепа. Това ще се постига чрез обмен на теми, които са особено важни и конфликтни при консултирането на семействата и обучението на възрастни по семейни въпроси, а именно: начини за добра комуникация в семейството, боравене с пари, (медийно) образование, балансиране на семейния живот и работата, равнопоставеност на половете, ролята на бащата.

На първата си работна среща партньорите от консорциума представиха своите организации и дейността си. От координатора бяха зададени предварително задачите за подготовка на срещата, които обхващаха проучване на ситуацията в различните страни- партньори по горепосочените теми. Бяха обсъдени интензивно различните резултати и решения в страните, разликите и приликите. Партньорите се запознаха подробно с целите, структурния план, задачите и отговорностите, обсъдиха се идеи за разпространение на резултатите по проекта. До 07.03.2020 г. всеки партньор ще състави обобщение на резултатите от изследванията на всички партньори по една от темите, за българския партньор темата е „Боравене с пари“. То ще бъде представено и обсъдено на следващата среща в средата на месец август 2020 в България.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия