Проучване по проект „Еврородители 2020“

Уважаеми колеги, приятели, партньори!

Сдружение „Учебна работилница Европа“, е партньор по проект „Еврородители 2020“, който се финансира от Европейската комисия чрез програма Еразъм +. Това проучване е част от проекта и ние ви каним да участвате в него, ако сте родител на деца и младежи до 18 години!

Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за демократично образование и социални промени и следователно заслужава специална подкрепа. От предишния ни проект знаем, че семействата в цяла Европа влизат в конфликти по сходни въпроси, че почти всички имат едни и същи проблеми. В проект „Eврородители 2020“ ще надградим тези резултати: Проучването трябва да ни помогне да можем да насочим по-нататъшните си действия точно към нуждите на родителите. Въз основа на това, ние искаме да разработим игра, която улеснява, стимулира и прави лесно разбираема комуникацията по трудни теми в семейството.

Отговорите, които давате, са анонимни. Проучването и резултатите от него могат да бъдат използвани и публикувани като част от проекта „Еврородители 2020“. Можете да заявите желание за получаване безплатно на разработената в края на проекта игра на e-мейла на Сдружение „Учебна работилница Европа“ lernwerkstatt.eu@gmail.com

Помогнете ни с вашите отговори да намерим точно темите, които засягат и наистина интересуват европейските семейства в ежедневието.
Краен срок: 22 януари!
Ще се радваме, ако препратите анкетата на Ваши приятели, колеги, партньори!

Участвайте в проучването на този адрес:
https://forms.gle/TeJZmmdnemndSiCC9

Благодарим за подкрепата!