На 29 април 2021 г. в ПГПЧЕ Плевен се проведе поредно събитие по проект „ЕВРОПА - Единство, човешко достойнство и солидарност - просто една мечта? (EДИНСТВО)“, по програма „Европа за гражданите“, в който Учебна работилница Европа е партньор.

Този проект иска да припомни днес - 30 години от обединението и демократични промени в Източна Европа, че Европа и нейните ценности: човешко достойнство, свобода и солидарност бяха спечелени с много смелост и ангажираност. И всички граждани са изправени пред настоящите предизвикателства като популизъм, национализъм и расизъм, на които трябва да противостоим активно.

Повече от 20 ученика от 9-ти клас участваха  в Уъркшоп със свидетели, под наслов „Европа – ЕДИНСТВО в многообразието“, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Председателят на УС на „Учебна работилница Европа“, Пенка Спасова сподели какви са целите на проекта и какви резултати ще бъдат постигнати до юни 2022г. Г-жа Спасова попита учениците чувстват ли се европейци и им пожела да бъдат винаги и във всичко европейци.

Младите хора се запознаха чрез презентация с дългата история на Стария континент, преминал през войни и раздори, точно по време на които обаче се раждат – още от Средновековието, та до началото на 20-и век, идеи за доброволен съюз, асамблея, съвет на владетелите и съд, който да разрешава възникналите спорове, за Европейски съединени щати и последно  - за Постоянен световен съвет, замисъл на българина Никола Димков. Декларацията на Шуман беше прочетена от Симона Савчева и Виктор Христов, ученици в Гимназията, на немски и френски езици. На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.

Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции, които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз.

Известният цитат от Декларацията:„Обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност“, прозвуча на немски и френски езици.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия