На 15 септември в ДФСГ „Интелект“ се откри Фото-изложба на тема: Демокрация и единство в Европа – МОЯТА ЕВРОПА, в моя град, в моята страна

По проект: „ДЕМО - 30 години след обединението - МОЯТА ЕВРОПА - оформяне демократично и солидарно бъдещето на Европа“. Проектът е по Програма „Европа за гражданите“, мярка: Европейска памет за миналото. Партньорите по проекта са от Германия, България и Испания. От България – това е Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен.

Снимките от фото-изложбата са събрани чрез конкурс, наречен „Фотомаратон“, който прави ЕВРОПА видима във всеки град.  (Фотомаратонът буквално означава, че могат да се извървят няколко километра през града (маратонът обикновено е 42 км ).

Снимките са разделени в три направления:

  • Любими места в моя град, места или сцени, за които авторът иска да „разкаже“ със снимки.
  • Европа в моя град. Например, на входа на града, парка, площада, табели, сочещи към Европа, европейското знаме и т.н.
  • Но и снимки, които посочват и адресират предизвикателствата на Европа: снимки напр. на стените на къщите, с някакво послание или призив на гражданите, надписи по паметници на културата, свастики и др.

Съдържание на изложбата: 40 снимки, събрани в 10 пана и няколко колажа.

По същото време изложби бяха открити и в другите партньорски градове – Люнебург, Йена и Гранада.

Защо открихме изложбата на 15 септември? На 15 септември Интерпарламентарният съюз и парламенти от целия свят отбелязват Международния ден на демокрацията. Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН.

Основаният през далечната 1889 г. като асоциация на отделни парламентаристи Интерпарламентарен съюз днес има над 140 страни-членки, за които основополагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват непреходни цели. През 2002 г. ИПС придобива статут на постоянен Наблюдател към ООН, а също и изключителното право да изпраща документи до Общото събрание на ООН.

Датата 15 септември е избрана за Международен ден на демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз приема Универсалната декларация за демокрация, която утвърждава принципите на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, както и глобалността на демокрацията.

Проектът приключва на 15.11.2021 г., но част от снимките ще останат изложени като "Капсула" със съдържание подобно на полагане на основен камък във витрината на ДФСГ „Интелект“.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия