С нов проект по програма Еразъм + ще започнем 2022 година

Въпреки пандемията работата по проекти на Сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен продължава успешно. В края на ноември дойде радостната новина за пореден одобрен проект - „Насърчаване на образованието (възпитанието) по демокрация в ежедневния семеен живот“, по Програма Еразъм +, KA2 - Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.

Плевенското сдружение е партньор по проекта, заедно с партньори от Испания, Гърция, Германия и Норвегия, а координатор е Сдружение „Заедно в Европа“ от Люнебург, Германия.

Защо тази тема?

Повече от 3,7 милиона деца се раждат в Европа всяка година и те растат в свят, в който демокрацията не е дадено благо и където изключването и дискриминацията са част от ежедневието. Поради общественото развитие през последните години, като нарастването на десните популистки течения, увеличаването на обидите и фалшивите новини в публичния дискурс въпросът за демократичното възпитание и образование придобива все по-голямо значение с всеки изминал ден. От гледна точка на участващите в проекта организации, това е най-голямото предизвикателство в историята на образованието след края на Втората световна война, съчетано с постоянната задача да се учи, защото действието и мисленето в демократично общество изискват умения, които трябва да се научат и изпробват от ранна възраст. Семействата са мястото, където се поставя курсът за демократично образование, защото те са първото и основно място за учене на децата, които ще укрепват и подкрепят нашите демократи в бъдеще.

Какво ще направи консорциумът по проекта?

Ще бъдат разработени различни учебни материали за игри, които по-късно ще бъдат използвани за насърчаване на демократичното образование в неформалната сфера, с основна цел ангажиране, свързване и овластяване на младите хора.

Проектното предложение: „Насърчаване на демократичното образование“ се основава на дидактическия подход на игровото учене и го прилага към демократичното образование на подрастващите. Изпълнението на проекта ще доведе до по-добро разбиране на демократичните процеси и пренасяне, надграждане на ценности, убедени са партньорите. Освен това на подрастващите млади хора се дава възможност да увеличат своето ефективно участие в социалния живот. Резултатът ще бъде аналогова и цифрова игра на 5 езика, която може да се играе в и извън семейството.

От създаването си през 1987 г. програмата „Еразъм“ и последващите я програми са дали възможност на 10 милиона души да учат, да се обучават, да осъществяват доброволческа дейност или да придобият професионален опит в чужбина. През 2014 г. беше създадена програма „Еразъм +“, която обединява всички инициативи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в единна рамка.

Галерия

Галерия