Опитна инсталация за дигитална компетентност в Плевен и още 2 европейски града

Опитна инсталация за дигитална компетентност ще изгради Сдружение „Учебна работилница Европа“ в Плевен по проект: Инсталация за преживяване: "Cyber-Bubble" (Кибер балон) - Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни по Програма Еразъм +, Малки партньорства в образованието за възрастни.

Продължителността на проекта е от  01.03.2022 до 01.01.2023г., а координатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия. Партньорите са Сдружение „Учебна работилница Европа“,Плевен, България и EDUCOMMART, Гърция.

Проект „Cyber Bubble“ има за цел да популяризира ключови аспекти на дигиталната грамотност. Той акцентира върху обработката на данни и информационни източници, така че да могат да бъдат идентифицирани фалшивите новини и потребителите да бъдат чувствителни към тяхното поведение при употреба и боравене със собствени и чужди данни.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да образова възрастните за степента на тяхната дигитална компетентност. Дигиталните умения се считат за централна ключова компетентност за учене през целия живот и в допълнение към знанията и практическите умения, това включва безопасното и обмислено боравене с цифрови медии. С темите „дигитални умения и компетенции“ и „медийна компетентност и борба с дезинформацията“ се обхващат две области, които са от съществено значение при работа със света на медиите.

Целевата група на "Cyber ​​Bubble" в проекта са всички възрастни, които използват интернет и мултипликатори в образованието за възрастни.

Какво ще бъде направено?

*Изграждане на аналогова опитна инсталация под формата на куполна палатка с дигитални елементи в 3 европейски града (Хамбург, Атина и Плевен), която предава знания и насърчава собствения рефлексен преглед.
* Съществуващ работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини и защитата на данните ще бъде адаптиран за конкретната държава
* Провеждане на кампания в социалните мрежи
* Създаване на многоезичен уебсайт за виртуална обиколка

Галерия

Галерия