Като част от световната седмица на парите (GMW), Сдружение „Учебна работилница Европа“ представя първите резултати от европейския проект за финансова грамотност „Да поговорим за пари“ по Програма ЕРАЗЪМ+ .

 

 

 

Като част от световната седмица на парите (GMW), Сдружение „Учебна работилница Европа“ представя първите резултати от европейския проект за финансова грамотност Да поговорим за пари по Програма ЕРАЗЪМ+ .

Тази година „Световната седмица на парите“ (Global Money Week, GMW) се провежда от 21 март до 27 март. Това е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Кампанията се организира от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE) и от старта си през 2012 г. до днес е достигнала до над 53 милиона деца и младежи в 176 страни по света.  Темата/мотото на инициативата през 2022 г. е: „Изгради бъдещето си. Отнасяй се умно към парите!“ и се фокусира върху това колко е важно да мислим за собственото си бъдеще, когато взeмаме финансови решения. 

Какво е направено досега?

1. Метапроучване от всички участващи страни, което обхваща преглед на съществуващите възможности за образоване и дефицитите в областта на основната финансова грамотност.

2. Институции от Германия, Австрия, България, Белгия и Испания разработиха учебна програма,т.нар.курикулум, която в момента е в тестова фаза. Учебната програма обхваща учебни единици за отделните области на компетентност, с примери за ориентирани към действие упражнения. В нея се разглеждат следните области, обработени в лесен за употреба формат: доходи, финансови рискове в интернет или с мобилни телефони, заемане на пари, как пазарувам, пари и платежни операции, аз и моите пари, регулиране на дългове, боравене с пари – управление на семейните средства, превантивна грижа и застраховки.

Цел на курикулума е да служи като ръководство и ориентация за образователните институции, когато те планират и проектират мерките за обучение и допълнително образование. Учебната програма е насочена към професионалисти или обучители, които искат да преподават на възрастни знания по основна финансова грамотност. Това е безплатен образователен материал, който ще бъде предоставен за свободно ползване.

Завършената учебна програма ще бъде достъпна на уебсайта www.lets-talk-about-money.eu от май 2022 г.

3. Предстои тестване на разработеното Аналогово и цифрово предизвикателство под формата на настолен календар, което ще предлага интерактивни възможности за обучение за насърчаване на собственото критично отношение към парите и зрелите икономически действия като такива.

До края на юли то ще бъде достъпно като – настолен календар с 90 интерактивни задачи, упражнения за всеки, който иска да подобри финансовите си умения.

Да се отнасяме умно към парите е амбицията на Сдружение „Учебна работилница Европа“ и с нашия проект „Да поговорим за парите“ се включваме активно в инициативите на „Световната седмица на парите“.

Галерия

Галерия