Като част от нашия европейски проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ питаме родителите и тези, които се занимават с образование в Европа, кои теми за образование по демокрация възникват в ежедневния семеен живот и за какво биха искали подкрепа.

Сдружение „Учебна работилница Европа“, е партньор по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“, който се финансира от Европейската комисия чрез програма Еразъм +. Това проучване е част от проекта и ние ви каним да участвате в него, ако сте родител на деца и младежи над 12 години! 

В него ние питаме родителите и тези, които се занимават с образование в Европа, кои теми за образование по демокрация възникват в ежедневния семеен живот и за какво биха искали подкрепа.

Децата придобиват важен опит по демокрация в ежедневния семеен живот и участват в демократичните процеси. Децата преживяват процес на самоопределяне, обмен на мнения, но също и влияние и приспособяване към нуждите и идеите на другите. В този проект по Програма „ЕРАЗЪМ+“ се питаме какво може да подкрепи децата и младите хора в ежедневния им живот по образоване в демокрация и какви въпроси и нужди има в ежедневния семеен живот, напр. прилага ли се образованието по демокрация, ако да, какъв вид подкрепа бихте искали като родители или като участници в образователния процес?

Отговорите, които давате, са анонимни. Проучването и резултатите от него могат да бъдат използвани и публикувани само като част от проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“.

Можете да заявите желание за получаване безплатно на разработената в края на проекта игра на и-мейла на Сдружение „Учебна работилница Европа“ lernwerkstatt.eu@gmail.com

Помогнете ни с вашите отговори да намерим точно темите, които засягат и наистина интересуват европейските семейства в ежедневието.

Краен срок: 31 март

Ще се радваме, ако препратите анкетата на Ваши приятели, колеги, партньори!
Участвайте в проучването на този адрес:
https://forms.gle/Xqt4s6pgdK9KCY597