На 28 и 29 април в Люнебург, Германия се проведе първата присъствена работна среща по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ по Програма Еразъм+, Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Официално проектът започна на 01.12.2021г., но поради Ковид пандемията не беше възможно провеждането на срещата по-рано. Координатор на проекта е Сдружение „Заедно в Европа“, Германия , а партньорите са Systeme in Bewegung e.V – Германия, Учебна работилница Европа – България, Educcommart – Гърция, AIFED – Испания и Nyscoolen – Норвегия. Целевите групи на проекта са: семейства, родители, юноши, студенти по социална работа, учители и политици.

Срещата започна още на 27-ми април вечерта, когато за партньорските организации-гости домакините от Люнебург бяха подготвили изненада – посещение на симфоничен концерт в Елбфилхармони Хамбург.

От името на Сдружение „Заедно в Европа“, координатор на проекта, работната среща беше открита от г-н Бернд Вернер, представляващ Сдружението. Представители на местните медии отправиха въпроси към координатора и партньорите относно целите и задачите на проекта. Веднага след това се проведе онлайн конферентна връзка с г-жа Лена Дюпон, член на Европейския парламент и патрон на проекта. Проведе се дискусия за трудностите при вземане на демократични решения в Европа (примерни доставки на оръжие за Украйна). Бяха отправени въпроси към г-жа Дюпон, напр. какво е отношението на Европейския парламент (ЕП) към демокрацията? Тя разясни, че този въпрос може да се обсъжда много широко. „През последните седмици ЕП беше особено загрижен за Закона за демокрацията, който има за цел да изпълни мандата с живот и да осигури демократични процеси в обществото. Разбира се, руската дезинформация и решенията на федералното правителство също са на дневен ред в момента“, коментира г-жа Дюпон.

На участниците в срещата беше представен новия партньор в консорциума - демократичното училище в Норвегия. „Всеки има равни права там, учителите и учениците имат право на глас на седмична среща, за да решават нещата. Много ученици пренесоха тази процедура у дома със себе си и много семейства сега също гласуват по семейни теми на равни начала. Решенията, които се гласуват в училище, варират от решения относно плана за хранене до учебната програма“, поясни Sunniva Sandanger, директор на училището в Осло.

Политически гост от кметството на Люнебург беше г-жа Хилтруд Лотце, ГСДП, зам.-кмет и бивш депутат. Г-жа Лотце подчерта колко важно и предизвикателно е да се интегрира въпросът за демокрацията в ежедневния семеен живот. “Европейското сближаване също е по-важно от всякога. Има фундаментално неразбиране сред много хора за това как работи демокрацията. Тази липса на знания трябва да бъде разгледана и образованието за демокрация в семейството е добра отправна точка. Проектът също така подкрепя европейското сближаване, „международното разбирателство“ и показва, че Европа е повече от бюрокрация“, подчерта г-жа Лотце. Тя приветства проекта и увери, че ще продължи да го подкрепя.

Последва представяне на екипа на проекта с вмъкване на личен момент, споделяне на „Моят опит в демокрацията“.

Всички партньорски организации отчетоха свършеното до момента. Особен акцент беше проведеното проучване сред родители относно важните теми на демокрацията и обобщените резултати под формата на Сравнение и анализ на ситуацията с демократичното образование в ежедневния семеен живот в Европа.

  • Беше решено темите с най-голямо търсене да се използват за разработване на Учебно помагало под формата на аналогова игра с обширен учебен материал за насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот.
  • Партньорите дискутираха различни методи и предложения за разработване на играта, както и дизайна, като оформиха решенията в концепция.

Бяха разпределени задачите и съответнните срокове за изпълнение. Беше обсъдено предложение за провеждане на следващата партньорска среща в Гърция през м.октомври.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия