На 04 и 05 май в Тимишоара, Румъния се проведоха различни събития с международно участие по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“и в плевенската група се включи представител на Община Плевен.

Проектът има за цел да обедини различни поколения и граждани от различни класи и социални среди по важни за европейците теми: човешко достойнство, свобода и солидарност, но и по теми, представляващи настоящите предизвикателства пред Европа - популизъм, национализъм и расизъм.

Тимишоара се намира близо до румънската граница с Унгария и е прочутото място, където революцията започва през 1989 г. Паметни плочи с имената на загиналите по време на революцията висят по стените на града. Тимишоара е известен със своята барокова архитектура. Местните хора го наричат ​​още „Малката Виена“. Най -старите сгради в историческия център са издигнати през 18 век. По изобилието от зеленина и наличието на паркове градът може да бъде сравнен със столицата на Украйна - живописния Киев. Разположен на блатиста равнина, която някога е била залята от две реки - Тимиш и Бега, градът в крайна сметка се превръща в един от най -красивите градове в Румъния.

С помощта на Съвета на окръг Тимиш на 4 май беше организирана международна конференция от ФРГ (Румъно-германска фондация за професионално обучение) в мултиплексната зала на Съвета на окръг Тимиш. По програма конференцията започна в 9 часа с химна на Европа и химна на Румъния. Това беше интерактивна конференция с участието на 45 души от различни възрастови групи, от съвременни свидетели на революцията от 1989 г. до ученици, студенти и учители от Тимишоара, заедно с партньорите по проекта.

Към студентите и присъстващите бяха зададени различни въпроси, свързани с проекта, като напр.: Какви „стени“ виждат в развитието на ЕС и как те могат да бъдат преодолени? Бяха дискутирани различни отговори: 1. Виртуалната стена е езикът за по-добро разбиране. Решението е английския език, който е най-разпространеният и по-лесен за научаване, защото вече се учи с помощта на компютри. 2. Втора стена беше и си остава пандемията, която отдалечи всички хора социално и не само. 3. Фалшиви новини, новини, които объркват хората и създават паника. 4. Войната в Украйна изгражда нова стена между държавите по света

Студентите акцентираха върху недоверието към всички източници на комуникация, защото дори официалните медии понякога дезинформират хората. Войната трябва да се избягва и се иска ЕС да участва все по-активно в преговорите. Това е преди всичко война в Европа.

След първата сесия, партньорите, както и останалите участници се срещнаха отново в заседателната зала, където представителят на председателя на Областния съвет Тимиш Виорел Койфан, първи съветник, прочете приветствията на президента.

След поздрава представител на всеки партньор и международни гости изнесоха реч от балкона на префектура Тимиш, символичен балкон на революцията от 1989 г. Това бяха Сергея Брглез от Словения, Александра Иванова от България, Ставрос Запантис от Гърция, Pascual Moderegger от Германия, Бибиана Кале от Испания и Николае Черней от Румъния.

Съдържанието на изказванията касаеше призив за единство в Европа, човешко достойнство и солидарност, права на човека, борба с новите стени и спиране на войната в Украйна.

По време на втората сесия последва интерактивен дебат с участниците на тема:  Чувството за принадлежност към ЕС. Бяха дебатирани различни мнения, но като цяло участниците изразиха положителната си нагласа към членството в ЕС, както и необходимостта от добро сътрудничество, постигане на равни права и солидарност в кризисни ситуации. Беше изразено разочарование, че Румъния все още не се е присъединила към Шенген.

Вечерта за всички партньори домакините ораганизираха съвместно посещение на представлението на операта „Риголето“ в Държавната опера на Тимишоара.

На 5 май се проведе вътрешната среща на партньорите в конферентната зала на ФРГ Тимишоара, на която бяха обсъдени мерките и задачите за следващите срещи в Атина на 31.05-02.06 и заключителната конференция през октомври в Плевен.

След това партньорските организации посетиха една от най-големите винарни в Тимишоара, Recas, само на 25 километра от града.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия