Придружаващи събития по проект Единство

На 27 септември Община Плевен беше домакин на вътрешна среща между партньорите в рамките на заключителните международни събития по Проект „Eвропа  – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Представители от 4 европейски страни – България, Германия, Румъния и Гърция обсъдиха и отчетоха реализираните до момента дейности, както и подготовката на предстоящия отчет за приключване на проекта. Гостите бяха посрещнати от г-жа Паулина Кирова, секретар на община Плевен, която сподели актуална информация във връзка с подготовката на предстоящите парламентарни избори и очакванията за зрелостта и демократичното включване на гражданите. Г-жа Кирова изрази задоволството си от успешно изпълнените дейности по проекта и пожела успех в бъдещата съвместна работа на партньорите.

Г-жа Калиопи Ангели и г-н Бернд Вернер благодариха на г-жа Кирова за гостоприемството и за активното участие в срещите по проекта.

На 28 септември в парк Кайлъка се проведоха така нар. „Речи от балкона“, заложени като дейности по проект Eвропа  – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“. Говорители бяха Александра Иванова от Сдружение „Учебна работилница Европа“, България, Бернд Вернер от Сдружение „Заедно в Европа“, Германия, Теодора Улиу и Анемари Мехер от Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния, и Claire и Eirini Manara от EDUCOMMART, Гърция. Отново беше подчертана важността на единството в Европа и демократичните ценности: човешко достойнство, свобода и солидарност, но и на настоящите предизвикателства пред Европа – нарастващ популизъм, национализъм и расизъм в условията на кризи и война. Изразените мнения са обобщени в писмена позиция на партньорите по проекта.

Писмена позиция

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия