Единство с Европа и развитие на демократична зрялост беше тема на дискусия в ХГ “Илия Бешков“ на 28 септември

На 27 и 28 септември в Плевен се проведоха заключителните международни събития по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“ и гости на събитието бяха представители от 3 европейски страни – Германия, Румъния и Гърция. Работата по проекта започна през месец октомври 2020г. и приключва през септември 2022г. със заключителните събития в Плевен.

Прочетете повече ТУК.

Писмена позиция по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“