Първа среща на партньорите по нов проект „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“, ще се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Проект  „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“ се нарича новия двугодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия с партньори от Германия, Словения, Гърция и Австрия

Защо отново тази тема?
Фалшивите новини и свързаната с тях дезинформация за и от гражданите се увеличиха изключително много през последните години. Особено по време на Корона пандемията се изясни в по-голяма степен значението на цифровата зрялост, свързана с конспиративни теории и фалшиви доклади, които са вредни за здравето. Цяла Европа се зае със задачата да се „бори с дезинформацията“. KNOW FAKE иска да даде важен принос за това, защото медийната компетентност днес е по-важна от всякога. Медийната компетентност включва аналитично изследване на форми на медийна комуникация, напр. съобщения в социалните мрежи за:
* Насърчаване на критичното мислене
* Отразяване на различните интереси, които определят съдържанието, подбора и формата на предаване на информация
* Предаване на практически стратегии за разбиране на механизмите на манипулация и за по-доброто им обсъждане.

Основната цел на KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчивост и формиране на медийна грамотност по отношение на дезинформацията в интернет. Медийната компетентност е централна ключова компетентност за учене през целия живот и, в допълнение към знанията и практическите умения, включва и безопасно, анализиращо боравене с цифрови медии. Подробните цели са:
- Повишаване на осведомеността за важността на дигиталните умения с акцент върху фалшивите новини и дезинформацията.
- Насочване вниманието към критично и аналитично боравене с информация в интернет.
- Адресиране до широка целева група по отношение на семействата.

Целевата група на KNOW FAKE в нашия проект са възрастни с и без увреждания, които използват интернет и мултипликатори в обучението за възрастни. Основната цел е да се обърне внимание на семействата, които се учат на дигитална зрялост един от друг и които са въоръжени срещу дезинформацията. Тази основна целева група е междуобразователна и достига до всички съответни участници в областта на:
* Образование и здравеопазване
* Политика и икономика
* Възпитание
* Международни организации за обучение на възрастни
* Образователни консултантски институции
* Семейни образователни центрове
* Училища
* Социални педагози
* Културни организации
* Университети
* Учебни центрове
* Кариерни съветници
* Местни, регионални и национални власти

Втората основна целева група могат да бъдат институции и компании от горните области, в които FAKE се използва от служители, както следва:
* да се научат как да се справят адекватно с източници на информация от Интернет, *за намаляване на страха от фалшиви новини, *за критично аналитично обсъждане на потребителското поведение, *за повишаване на осведомеността при работа с лични данни и данни на трети страни, *за образование и обучение по медийна компетентност.

Фирмите също зависят от това да бъдат информирани бързо за текущи промени, така че да могат да действат бързо и разумно.

Какво ще направим?

- Разработка и производство на аналогова игра на карти KNOW FAKE с дигитални елементи на 5 европейски езика.
- Разработване и производство на ръководство KNOW FAKE с дигитални елементи на 6 европейски езика, с дидактически и методически придружаващ материал за семейства и възпитатели.
- Мултипликаторни събития във всяка страна партньор
- Представяне на резултатите от KNOW FAKE на Didakta 03.2024 в Кьолн.
- Уебсайт KNOW FAKE с всички резултати на 6 европейски езика

Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Галерия

Галерия
Галерия