Първа среща на партньорите по проект KNOW FAKE се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Да припомним, че проект  „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“ е новият двугодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия с партньори от Германия, България, Словения, Гърция и Австрия. Основната цел на KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчивост и формиране на медийна грамотност по отношение на дезинформацията в интернет. Медийната компетентност е централна ключова компетентност за учене през целия живот и, в допълнение към знанията и практическите умения, включва и безопасно, анализиращо, критично боравене с цифрови медии.

Срещата се проведе в Агиос Николаос, в превод „Свети Николай“, крайбрежен град в ном Ласити, в източната част на остров Крит. Всеки от партньорите представи организацията си и компетенциите на екипа. В свободна дискусия всеки от присъстващите сподели, защо темата за фалшивите новини е толкова важна и актуална. Веднага след това се проведе онлайн конферентна връзка с г-жа Лена Дюпон, член на Европейския парламент и патрон на проекта. Бяха отправени въпроси към г-жа Дюпон, напр. какво е отношението на Европейския парламент (ЕП) към дезинформацията и фалшивите новини и какво се прави в тази насока?  - „Дезинформацията отдавна е проблем за Европа и ситуацията се изостря от различните настоящи кризи, коментира г-жа Дюпон. Въпроси като „Как искаме да комуникираме помежду си?“, „На кои източници мога да вярвам?“, „Можем ли изобщо да се доверим на резултата от процесите на установяване на мнозинство?“ са с голям приоритет“. Тя посочи интересни източници по темата на европейско ниво: Stratcom, Euversusdisinfo (Disinfo-Lab) и поздрави консорциума за мотивацията да работи по тези важни и отговорни теми.

Партньорите обсъдиха проектния структурен план и предстоящите задачи. Беше решено следващата работна среща да се състои в Дрезден, Германия, в началото на месец март, където работата ще бъде съчетана с посещение на изложба „FAKE“ в немския Музей на хигиената.

Предстои разработване на въпросник от всички партньори за събиране на актуална информация от целевите групи относно важните теми, които ги интересуват и които ще бъдат в основата на разработената в последствие аналогова игра на карти „KNOW FAKE“ с дигитални елементи за развитие на медийна компетентност на езиците на партньорите.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия