Първа среща на партньорите по проект DED се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в Регенсбург, Германия.

Да припомним, че проект „Образоване относно смъртта – учене за живота“ (Death eduction "DED") е новият едногодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Сдружение „Заедно в Европа“, Германия с партньори от Германия, България, Гърция и Белгия. Основните цели на проекта са насочване вниманието към тази чувствителна тема; придобиване на знание как да общуваме и да се държим във връзка с умирането и смъртта; придобиване на знания, умения и поведение, които помагат на хората да променят отношението си към смъртта и скръбта; насърчаване за бдително осъзнаване на ограничеността, която смъртта налага на живота ни; междукултурно обучение чрез опознаване на специфични за културата ритуали и традиции в живота и смъртта.

Срещата се проведе в Регенсбург, Германия, средновековен град в Бавария, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Той беше избран неслучайно за срещата на партньорите, тъй като участниците имаха възможност да посетят две лекции в публичния университет на Регенсбург. Университетът се нарежда в списъка на най-качествените научноизследователски германски университети. Към настоящия момент във висшето учебно заведение се обучават повече от 17 300 студенти, за нуждите на които се грижат 4200 души висококвалифициран преподавателски и административен персонал. Университетът Регенсбург предлага отлични по качество бакалавърски и магистърски програми в сфери на академичното знание от рода на: католическа теология, право, бизнес, икономика, бизнес администрация, мениджмънт, информационни системи, медицина, философия, спортни науки, изкуства, педагогика, психология, обществени науки, история, география, филологии, литературознание, математика, физика, биология, химия, здравеопазване и медицина, фармация и много други. Темите на двете лекции бяха: „Въведение в науките за следсмъртието“ и „Моралът на живота и смъртта. Етика в околосмъртното пространство“. Тези чувствителни теми бяха поднесени с изключителен професионализъм от проф. Рупърт Шойле.  Лекциите бяха много вдъхновяващи и освен всичко друго оставиха консорциума от партньори без отговор на въпроса: „Какво означава да умреш с достойнство?“. Вероятно на този и на много други въпроси ще си отговорим в нашето Ръководство с различни примери за добри практики за подход към тази лична, предизвикателна и освобождаваща тема, което ще създадем по проекта.

Партньорите обсъдиха проектния структурен план и предстоящите задачи. Обсъди се идеята в рамките на проекта да се направят интервюта с хора от различни възрасти, които са скърбящи или придружават умиращите, или с хора, които се страхуват от смъртта. Тези интервюта ще бъдат в основата на Интерактивна художествена изложба, заложена като резултат в края на проекта. Беше решено следващата работна среща да се състои в Априлци, България, в средата на месец май, когато партньорите ще участват в друго, допълващо  обучение по тази тема.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия