Писмена позиция на партньорите по проект за основна финансова грамотност „Нека да поговорим за парите“

„Спестяване на енергийни разходи чрез защита на климата“ нарекоха своята Писмена позиция партньорите по проект за основна финансова грамотност „Нека да поговорим за парите“. Това е импулсен документ, който е адресиран до представителите на политиката. В него се посочват „заспалите“ мерки, предприети досега от ЕК и съответните национални правителства по темата за разходите за енергия и начините за справяне, което се оказа специално предизвикателство.

Консорциумът от страните Испания, България, Белгия, Австрия и Германия отправя своите искания и пожелания към представителите на политиката в Европа и нейните страни членки.

Тази писмена позиция е преведена на езиците на партньорите и се разпространява сред заинтересовани лица и институции.

Приложение: Писмена позиция на български