Образоване за смъртта – учене за живота. Сдружение „Учебна работилница Европа“ кани активни граждани от различни възрасти, с различен професионален и личен опит на дискусия по чувствителни теми в рамките на проект „Образоване относно смъртта - учене за живота“

От 28 до 31 март в импровизирано студио Сдружение „Учебна работилница Европа“ кани активни граждани от различни възрасти, с различен професионален и личен опит на дискусия по чувствителни теми в рамките на проект „Образоване относно смъртта - учене за живота“.

Той се реализира с партньори от Германия, България, Гърция и Белгия и е съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК.

Основните цели на проекта са насочване вниманието към тази чувствителна тема; придобиване на знание как да общуваме и да се държим във връзка с преходността; придобиване на знания, умения и поведение, които помагат на хората да променят отношението си към смъртта и скръбта; насърчаване за бдително осъзнаване на ограничеността, която смъртта налага на живота ни; междукултурно обучение чрез опознаване на специфични за културата ритуали и традиции в живота и смъртта.

Настоящият образователен проект има амбицията да помогне за преодоляване на невъзможността да се изразяваме по тези теми и да насърчи хората в европейската общност да се справят съзнателно със собствената си преходност.

Смъртта е житейско събитие, което никой не пренебрегва, а страхът от нея е универсална човешка емоция. В съвременното общество обаче като че ли това е тема табу.

На поканата на Сдружението се отзоваха граждани от Плевен с различни професии и опит, между които преподаватели по литература, по история, граждани с компетентности по философия, религия, икономика, социология.

Те ще коментират теми, свързани с философията на живота и смъртта и ще отговарят на въпроси като:

Как въздейства познанието за смъртта, прави ли ни по-нещастни, по-свободни или по-мъдри?; Плаши ли ни началото на края? Или това е предизвикателство за по-пълноценен живот?; Темата за смъртта и умирането тема табу ли е в България и трябва ли да се говори повече за това?; Предоставя ли ни старостта свобода и прозрения?; Доколко добре театралните драми и филмите описват смъртта и процеса на умирането? Помагат ли ни да сме по-подготвени или изместват реалността? А книгите?; Какъв е смисълът на живота? Как да го изживеем подобаващо?; Кои традиции, свързани със смъртта и умирането познаваме?; Как се справяме с процеса на остаряване?; Вярваме ли в живота след смъртта?

Отговорите на тези въпроси ще бъдат записани и ще станат част от материалите, публикувани в страницата на проекта, която в момента се разработва. Те ще станат част от виртуална изложба заедно с "Ръководство за добри практики", както и библиография по темата.

През месец май Сдружение „Учебна работилница Европа“ ще бъде домакин на партньорска среща по проекта, където ще бъдат представени първите резултати от всички партньорски страни. Гостите на Сдружението ще посетят Пловдив и Казанлъшката гробница, която е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия