Втора среща на партньорите по проект „Образоване относно смъртта – учене за живота“ (Death eduction "DED") се проведе от 12 до 16-ти май в Априлци, България.

Да припомним, че това е едногодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Сдружение „Заедно в Европа“, Германия с партньори от Германия, България, Гърция и Белгия.

Град Априлци се намира в планински район, разположен в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина - връх Ботев, недалеч от връх Марагидик. Точно това местоположение избраха партньорите по проекта, за да дискутират в сърцето на Балкана тази чувствителна тема, а именно как да  общуваме и да се държим във връзка с умирането и смъртта, как да променим отношението си към смъртта и скръбта; как да осъзнаваме ограничеността, която смъртта налага на живота ни. През тези няколко дни беше осъществен междукултурен обмен и междукултурно обучение чрез опознаване на специфични за културата ритуали и традиции в живота и смъртта.

Партньорите обсъдиха свършените до момента дейности, като разгледаха заснетите от екипа на българския партньор интервюта с хора от различни възрасти, които споделят свои мисли и становища, свързани с темата и отговарят на предварително подготвени въпроси. Тези интервюта бяха заснети през месец април и качени на страницата на проекта. Те ще послужат като прототип на останалите партньори при заснемането на техните интервюта. Бяха обсъдени идеи за Интерактивна художествена изложба, която ще бъде също част от страницата на проекта.

През втория работен ден домакините от Сдружение „Учебна работилница Европа“ организираха своеобразен междукултурен обмен-обучение, на който бяха поканени г-жа Ива Мечкунова от Death Cafe в София и г-жа Станислава Нанкова, директор на Дневен център за грижи за хора с увреждания в Априлци. Всички участници споделиха личния си опит по темата на проекта и мотивацията си за участие. Ива Мечкунова от Death Cafe изненада партньорите по проекта със сладкиш, което е традиция при организиране на Death Cafe и представи себе си и работата си, как е започнала да се занимава с това, каква е мотивацията й, как се управлява Death Cafe и как се приема от околните. Ето какво сподели тя: „Какво действително е кафенето на смъртта? Това е непринудена среща между непознати, събрани от желанието да говорят за смъртта. Разговорите нямат предварително зададена структура, модератор, дневен ред или цел. Водени са от принципите на безусловно уважение към различните гледни точки и личното пространство на всеки участник. Не съдим и не даваме оценки на споделените мнения и преживявания. Не целим да наложим идеология на мислене и говорене за смъртта. Срещите не представляват групова терапия или професионална консултация за преодоляване на скръбта“.

На следващия ден партньорите по проекта посетиха Дневния център за грижи за хора с увреждания в Априлци, където бяха посрещнати с "Херцлих вилкомен!" и усмивки. Ето какво написа г-жа Нанкова за милата среща:

„Тази чувствителна тема успяхме да обърнем в полза на красивите емоции, песните, творческата мисъл и действие дори на преклонна възраст. Прозвуча" Хубава си, моя горо", радвахме се на красивите вълнени терлици и дамските комплекти шал и шапка, изплетени от сръчните дами в Центъра. Дарихме си прегръдки и обич, плакахме, направихме си снимки за спомен... Научихме, че подкрепата е безценна и е по-добре да бъдеш полезен, отколкото да чакаш и мислиш за смъртта. Казахме си: "Всичко е любов!" и си обещахме отново да се видим““.

За гостите на Сдружението беше организирана културна програма с посещение на град Пловдив и Музея на розата в Казанлък. Беше решено следващата работна среща да се състои в Гърция, където партньорите ще участват в друго, допълващо  обучение по тази тема.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия