Проект "Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството - "IpuS"

IpuS

Програма ЕРАЗЪМ+
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Сектор „Образование за възрастни“, Стратегически партньорства
24 месеца, 01.10.2015 – 01.10.2017

Еразъм+

Координатор: Фондация „Медийна и онлайн зависимост”, Люнебург, Германия, www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Партньори:
Сдружение „Учебна работилница Европа” , Плевен, България, http://lernwerkstatt-bg.eu
Интер-културо, Марибор, Словения, http://inter-kulturo.si/
Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, http://www.frgtim.ro/
Студио Гаус, Берлин, Германия, http://studiogaus.com/
Edukácia@Internet(E@I), Словакия, http://www.ikso.net/
Австрийско общество за детска философия, Грац, Австрия, http://www.kinderphilosophie.at
Sambucosforum, Белгия, http://www.sambucusforum.be/

Интернет значително характеризира ежедневието на подрастващите. Въпреки широката гама от възможности и шансове, предлагани от новите медии, тяхното използване може да бъде рисковано и опасно. Една от тези опасности е порнографията в Интернет. Сексуалните термини са най-търсените при всички съществуващи търсачки в интернет и нашите деца в юношеска възраст са свидетели на почти неограничената им наличност. По този начин практикуват незабележимо незащитената им консумация. В световното виртуално пространство има вече 200,000 страници с порнографско съдържание.

Към това се добавя заснемането на собствени сексуални действия и разпространението им, което се нарича секстинг. Тук е важно да се насочи вниманието на юношите към тяхната отговорност. Филтрите за защита не са достатъчни и бариерите за достъп могат да се прескачат с едно кликване на мишката.

Тази чувствителност към темата се предхожда от обучение на родителите, тя е безалтернативна и безкомпромисна . Родителите са пряката целева група в проект "IPUS". Те са емоционален тренировъчен лагер между насърчаващ контрол и окуражаване на стремежа за самостоятелност. Децата обаче изпитват срам при тази тема и затова им е трудно да разговарят с родителите. Към това се прибавя и фактът, че порнографията е тема табу за родителите.

Тази тема табу искаме да отворим с консорциум от 7 европейски страни от Белгия, България, Словения, Словакия, Австрия, Румъния и Германия и да дадем на семействата достъп до разговорите по този "болезнен въпрос". Към тази трайна образователна задача ние подхождаме с двойна стратегия, която от една страна залага на изграждането на инструментално-квалификационни умения, а от друга преди всичко на критичното отношение към темата. Нашата цел е да свържем двете и да ги интегрираме в социалния контекст на сексуалното възпитание в семейството.

В процеса на изпълнение се очакват следните резултати:

  1. Интерактивна интернет платформа, 8 езикови версии
  2. Превенция / обмен на знания при използване на цифровите медии чрез онлайн учебни единици
  3. Учебни модули за интервенция и ранно откриване чрез насоки за водене на разговор.

Писмена позиция на Консорциума

Радиокампания в деня за безопасен интернет

Кратък преглед на резултатите

Обобщение на резултати от анкетата

Повече за проекта в секция „Новини” и на: www.ipus4family.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."