Проект: Лица и истории от Европа - да изградим бъдещето на Европа със свидетели на исторически събития (СВИДЕТЕЛИ)

Програма „Европа за гражданите“
Мярка 1: Европейска памет за миналото

FacesOfHistory
Европа за гражданите

    Кординатор:
  1. EDUCOMMART, Гърция, www.educommart.org
  2. Партньори:
  3. Правото в Европа, Йена, Германия, www.recht-in-europa.eu
  4. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, Плевен, България www.lernwerkstatt-bg.eu
  5. Заедно в Европа, Люнебург, Германия www.miteinander-in-europa.eu

Продължителност: 01/11/2018 - 31/03/2020

Резюме:

С проект "Свидетели" искаме да отбележим 50-годишнината на Движението за граждански права, 30 години от падането на Берлинската стена в Европа и 40 години участие на обществеността в изборите за Европейски парламент. Тази памет трябва да бъде добре съхранена и използвана за следващите поколения. Това включва тези "крайъгълни камъни" на Европа - тази история на Европейския съюз чрез Свидетели ще придобие лице. Лицата и историите, които емоционално разказват за надеждите, разочарованията, хората и техния начин на живот, ограниченията и диктатурите, свободата и мира. Така ще бъдат ангажирани гражданите на Европа от различни поколения. Тези "свидетели" ще бъдат интервюирани от млади граждани. Създават се аудио и видео записи, със субтитри, които ще бъдат редактирани за използване за целите на образованието. От една страна, тези записи ще представят "лицата и историите на Европа", а от друга страна ще се поведе диалог за изграждане на бъдещето на Европа - с оглед на новите предизвикателства.

Скептицизмът по отношение на Европа е голям във всички страни-участнички. Затова е толкова по-важно Гърция, България и Германия да разкажат историята, която е създала ценностите на Европа и е ярко илюстрирана от свидетели. В рамките на мултипликаторно събитие във всяка страна партньор ще бъде представен аудио и видео материала за използване от образователните институции. "Свидетели" по този начин ще даде много специален принос към разбирането на европейската история след две световни войни и европейската култура на съхранение на паметта. Тъй като видеоклиповете ще бъдат свободно достъпни, освен на езиците на партньорите, също и на английски, и ще могат да бъдат използвани безплатно в бъдеще. "Свидетели" прави междукултурния и транснационалния обмен възможен и допринася за формирането на бъдещето на Европа.

Какво ще направим?

Едновременно във всички партньорски страни се провеждат следните дейности:
• Проучване „Свидетели - лицата и историите на Европа“
• Диалог със свидетели на исторически събития: видео - и аудиозаписи
• Радио – кампания: "Лица и истории от Европа - история на предизвикателствата - да изградим бъдещето на Европа със Свидетели на исторически събития"

В международен план:
• Международно мултипликаторно събитие "Лица и истории от Европа"
• Международна публична дискусия "Да формираме настоящите предизвикателства пред Европа със свидетели на исторически събития"

Интервю с Антония Караиванова
Интервю с Георги Панталеев
Интевю с Васко Кръпката
Интевю със Сергей Илиев
Интервю с Диян Павлов - Джими
Интевю с Нина Чилиянска
Интервю със Станчо Тотов
Интервю с Пелин Пелинов
Интервю с Валя Минкова
Интервю с Валентин Асенов - Хъкъла
Интервю с Жоро Попов

Писмена позиция

Повече информация на: www.facesofhistory.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."