Проект education @home многоезичен - дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб базирано приложение/APP (Acronym: @home)

Програма Еразъм+
Стратегически партньорства за обучение на възрастни

YouMMe
Еразъм+

    Кординатор:
  1. Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия
  2. Партньори:
  3. EDUCOMMART, Гърция
  4. Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България
  5. Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Люнебург, Германия
  6. PCO-Poklicni center Obala, Словения
  7. Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie, Грац, Австрия

Проектен номер: 2018-1-DE02-KA204-005033

Продължителност: 01.10.2018 / 30.09.2020

Резюме:

Родителите от всички култури се стремят децата им да се развиват добре, да се учат успешно в училище и да растат здрави.

Всяка година в Европа се раждат повече от 3,7 милиона деца, които растат в един пренаселен медиен свят, чието развитие оставя върху тях неизбежен медиен отпечатък. От наша гледна точка, най-голямото предизвикателство в историята на образованието, свързано с постоянна задача за превантивно разясняване.

Това е известно и на Европейския парламент, още през 2012 г. той призова за "използване на всички възможности и систематично обучение на родителите за защита на децата в цифровия свят “. Затова родителите са директната целева група на @home.

Необходимостта от европейско образоване на родителите по отношение на собствените им медийни умения, но най-вече на тяхното медийно образование, нараства във всички страни. Децата и юношите днес все по-рано намират дом в цифровите медии, където откриват все по-сложни онлайн светове и възможности. За разлика от реалния свят, там потреблението избягва родителския контрол, а родителите днес често имат малко медийни познания и медийна грамотност. "Децата бързо осъзнават, че са по-добри от родителите си в тази област." Възниква семеен проблем по отношение на провала в поставянето на граници от примиряващите се родители и все по-голямата им безпомощност, което като постоянна сфера на конфликт оказва влияние върху семейния живот. Въпреки че съществува нарастваща нужда от обучение на родителитe, формата на подкрепа, от която се нуждаят родителите, изглежда се променя. Родителските вечери в училищата намаляват и се търсят онлайн семинари. Защо? Не се налага да се пътува до там , а финансирането и организирането на детегледачка отпада. Анонимността е осигурена, което може да бъде полезно, особено при деликатни теми. Цифровите учебни средства имат предимството, че могат да отговорят на все по-различни предпоставки, опит и интереси на обучаващите се. С цифровите медии ученето може да стане още по-активно и дори по-индивидуално. Образоването на родителите в Европа следователно трябва да бъде по-свободно днес, т.е. в неинституционализирани условия, и, откакто има възможността да се учи с нови медии, също и независимо от времето и мястото.

С реализирането на @home, включвайки участието на представители от политиката, обществото и самите родители, в един консорциум от Германия, Австрия, България, Гърция и Словения, си поставяме тази дългосрочна образователна задача с двойна стратегия: която се основава, от една страна, на посредничеството на инструментално-квалификационните умения, а от друга страна, служи преди всичко на критично отразеното прилагане. Свързването на двете заедно и интегрирането им в социалния контекст на медийното образование в семейството, е обявената цел на "@ home".

При изпълнението се очакват следните резултати:

1. Уеб базирано приложение "Education @ home", представляващо многоезично консултиране на родители на 5 езика, включително български и английски, със следните функции:
- Образователни филми, които да подпомогнат собственото критично отразено използване на медиите от родителите
- Материали за преподаване на основни умения с месечна експертна среща
2. Интегриран месечен архив за въпросите
3. Пет кръгли маси със заинтересовани страни и заключителен симпозиум в Грац

Състоянието на научните изследвания, подходите и опита са различни в Европа. Ето защо се нуждаем от транснационално обучение чрез професионален обмен, когато търсим подходи за изпълнение на тази задача. Изпълнявайки "@ home", ние се стремим активно да участваме в структурирането на европейската тема "Образование за медийна грамотност".

Повече за проекта на www.youmme.eu и в секция "Новини"

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."