Проект: "ЕВРОПА - Единство, човешко достойнство и солидарност - просто една мечта?"
EДИНСТВО

Europe Unity

Програма „Европа за гражданите”
Мярка „Мрежа от градове”

Номер: 601989-CITIZ-1-2018-1-EL-CITIZ-REMEM

Продължителност: 15.09.2020 – 30.06.2022

EU2

    Кординатор:
  1. EDUCOMMART - място за срещи за творческо образование, партньорство с нестопанска цел, Гърция
  2. Партньори:
  3. Сдружение „Заедно в Европа“, Люнебург, Германия,
  4. „Учебна работилница Европа”, Плевен, България
  5. Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния.

Описание на проекта:

Европа и нейните ценности са богатство: човешко достойнство, свобода и солидарност. Те бяха спечелени с много смелост и ангажираност - 30 години обединение и демократични промени в Източна Европа.

Проектът ЕДИНСТВО, заедно с гражданите, се посвещава на настоящите предизвикателства пред Европа - популизъм, национализъм и расизъм. За целта се използват различни иновативни методи: на работни срещи със съвременници, гражданите от различни поколения обменят идеи за времето на хунтата, диктатурите и над 30 години европейско „ЕДИНСТВО“. Ценностите на ЕДИНСТВО с цялостното многообразие, човешко достойнство и солидарност, са изразени също в есетата и стиховете на гражданите, които се представят чрез "речи от балкона"* на обществени места във всеки град. ЕВРОПА ПЕЕ (EUROPE SINGT) - Проектът ЕДИНСТВО предлага заедно да се ПЕЕ на международни конференции. Той свързва поколения и граждани от различен социален и обществен произход. ЕДИНСТВОТО става емоционално осезаемо и видимо. С помощта на съвместно разработен въпросник гражданите се анкетират за Европа, нейното единство, нейните ценности и нейното бъдеще. Изявленията се включват в радио репортажи от радиокампаниите, на страница на проекта и в дискусиите

На международни конференции в Кифисия, Плевен, Тимишоара и Люнебург ще се проведат работни семинари, вътрешен обмен и публични дискусии с представители на политиката и обществото.

* Като понятие се свързва с две кратки речи на кайзер Вилхелм ІІ през 1914 непосредствено преди избухването на І св.в., в които той разяснява ескалиращите събития и призовава германците към единство, готовност за саможертви и преданост и заплашва с „меч“ врагове на Германия.

Tемите ще бъдат:
• Aтина: липса на солидарност по въпроса с бежанците
• В Плевен: въпросът за ЕДИНСТВОТО с ЕВРОПА и развитието на демократична зрялост
• В Tимишоарa като културна столица на Европа (2021): корупцията,
• а в Люнебург погледът се насочва към Изтока на ЕВРОПА и нейното ЕДИНСТВО.

Чрез емоционалността на съвременниците и докладите от страните, ЕВРОПА и нейното ЕДИНСТВО могат да бъдат преживяни емоционално, транснационалността и ЕДИНСТВОто да станат видими. Писмена позиция ще обобщи желанията на гражданите към политиката.

Цели на проекта:
Проектът има за цел да обедини различни поколения и граждани от различни класи и социални среди.
Учебна работилница Европа – с подкрепата на община Плевен - ще извършва дейности от национален и международен характер с цел информиране и включване на гражданите, намиране на решения и по-добро справяне с предизвикателствата, заплашващи Европа.

Писмена позиция

Конкурс за есе, стихотворение и фотоколаж

Повече за проекта на: www.europe-unity.eu и в секция Новини

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."