Новини - 2022

Сдружение „Учебна работилница Европа” (УРЕ) на 10 години!

За тези 10 години бяха изпълнени успешно: 17 проекта по Програмите Учене през целия живот и „Еразъм+“  12 проекта по Програма „Европа за гражданите“ които направиха възможно реализирането на целите на Сдружението. С благодарност към екипа на Сдружението за всеотдайната им работа, ангажираност, креативност и мотивация! С благодарност към всички партньори, колеги и приятели, без които това нямаше да се случи! С благодарност към Община Плевен, учил...
Допълнителна информация и снимки


От 01 до 08 декември в Зала „Орион“ екипът на Сдружение „Учебна работилница Европа“ проведе редица работни семинари по проект "Cyber-Bubble" (Кибер балон) с любезното съдействие и помощта на домакините от ПГРТО.

Опитната инсталация за преживяване под формата на куполна палатка беше оборудвана с дигитални елементи  и материали за провеждане на интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини, социалните медии, кибертормоза и защита на данните. В дигиталния поток от информация става все по-трудно тя да се филтрира и да се разпознае нейната истинност и уместност. Критичното отношение към информацията е основна компетентност в ежедневната медийна работа, от която Европа се нуждае....
Допълнителна информация и снимки


Станете част от нашия проект!

Семинари за повишаване на осведомеността на ученици, родители, учащи се и на педагогически специалисти и образоване за степента на тяхната дигитална компетентност ще проведе Сдружение „Учебна работилница Европа“ по проект "Cyber-Bubble" (Кибер балон). Семинарите ще бъдат организирани през месец декември и ще се проведат в Зала „Орион“ с любезното съдействие и помощта на домакините от ПГРТО, Плевен. Първите семинари започват на 01. декември! Ак...
Допълнителна информация и снимки


Първа среща на партньорите по проект DED се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в Регенсбург, Германия.

Да припомним, че проект „Образоване относно смъртта – учене за живота“ (Death eduction "DED") е новият едногодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Сдружение „Заедно в Европа“, Германия с партньори от Германия, България, Гърция и Белгия. Основните цели на проекта са насочване вниманието към тази чувствителна тема; придо...
Допълнителна информация и снимки


На 21 и 22 октомври на остров Крит, в Гърция, се проведе втората работна среща по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ по Програма Еразъм+

На 21 и 22 октомври на остров Крит, в Гърция, се проведе втората работна среща по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ по Програма Еразъм+, Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Учебната работилница е партньор по проекта, заедно с партньори от Испания, Гърция, Германия и Норвегия, а координатор е Сдружение „Заедно в Европа“ от Люнебург, Германия. Целевите групи са: семейства, родители, юноши, ...
Допълнителна информация и снимки


Първа среща на партньорите по проект KNOW FAKE се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Да припомним, че проект  „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“ е новият двугодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия с партньори от Германия, България, Словения, Гърция и Австрия. Основната цел на KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчиво...
Допълнителна информация и снимки


Първа среща на партньорите по нов проект „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“, ще се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Проект  „KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията“ се нарича новия двугодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия с партньори от Германия, Словения, Гърция и Австрия Защо отново тази тема? Фалшивите новини и свързаната с тях дезинформация за и от гражданите се увеличиха изключите...
Допълнителна информация и снимки


Единство с Европа и развитие на демократична зрялост беше тема на дискусия в ХГ “Илия Бешков“ на 28 септември

На 27 и 28 септември в Плевен се проведоха заключителните международни събития по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“ и гости на събитието бяха представители от 3 европейски страни – Германия, Румъния и Гърция. Работата по проекта за...
Допълнителна информация


Придружаващи събития по проект Единство

На 27 септември Община Плевен беше домакин на вътрешна среща между партньорите в рамките на заключителните международни събития по Проект „Eвропа  – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Представители от 4 европейски страни – България, Германия, Румъния и Гърция обсъдиха и отчетоха реализираните до момента дейности, както и подготовката на предстоящия отчет з...
Допълнителна информация и снимки


Първи успешен опит за изграждане на инсталация за дигитална компетентност от екипа на Сдружение „Учебна работилница Европа“

На 27 септември членове на екипа на Сдружението под ръководството на Имке Хоайзел, представител на Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия, координатор по проекта, направиха първи опит за изграждане на опитна инсталация за дигитална компетентност.  Инсталация за преживяване: "Cyber-Bubble" (Кибер балон) - Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни се нарича проекта по Програма Ераз...
Допълнителна информация и снимки


На 27 и 28 септември в Плевен ще се проведат заключителните международни събития по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“ и гости на събитието ще бъдат представители от 3 европейски страни – Германия, Румъния и Гърция. Работата по проекта започна през месец октомври 2020г. и приключва през септември 2022г. със заключителните събития в Плевен.

Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“ и гости на събитието ще бъдат представители от 3 европейски страни – Германия, Румъния и Гърция. Работата по проекта започна през месец октомври 2020г. и приключва през септември 2022г. със заключителните събития в Плевен. Проектът има за цел да обедини различни поколения и граждани от различни класи и социални среди. С активното участие на гражданите от Атина, Плевен, ...
Допълнителна информация и снимки


Играта Familytime е на разположение за безплатно ползване с образователна цел

На 9 април разработената по проект „Еврородители“ игра „Family time“ беше представена на среща на партньорските организации в Плевен. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ и в него участват 6 партньорски организации от Германия, Австрия, Испания, България и Гърция, като нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен. Целта на играта Familytime е да се обменят идеи по теми, на които понякога не...
Допълнителна информация и снимки


На 31 май и 01 юни в Кифисия, Гърция се проведоха поредните международни събития по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“ и в групата от Плевен се включиха представители на Сдружението, както и уважавани активни граждани на Плевен, дългогдишни преподаватели по история и предприемачество, г-жа Анелия Ковачева и г-жа Дочка Иванова.

На срещата в Кифисия присъстваха представители от 4 европейски страни – Германия, България , Румъния и Гърция. В този контекст във вторник, 31.5. се проведе открит дебат и изявления относно европейското единство, на които присъстваха избрани оратори, представители на община Кифисия и Educommart, координатор на проекта и домакин на срещата, както и граждани на Кифисия. Кметът на Кифисия г-н Йоргос Томакос приветства участниците в проекта и представителите на парламента в Кифиси...
Допълнителна информация и снимки


На 04 и 05 май в Тимишоара, Румъния се проведоха различни събития с международно участие по Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност – просто мечта?“, в който Сдружение „Учебна работилница Европа“ е партньор. Проектът се изпълнява по мярка „Мрежа от градове“ на Програма „Европа за гражданите“и в плевенската група се включи представител на Община Плевен.

Проектът има за цел да обедини различни поколения и граждани от различни класи и социални среди по важни за европейците теми: човешко достойнство, свобода и солидарност, но и по теми, представляващи настоящите предизвикателства пред Европа - популизъм, национализъм и расизъм. Тимишоара се намира близо до румънската граница с Унгария и е прочутото място, където революцията започва през 1989 г. Паметни плочи с имената на загиналите по време на революцията висят по стените на града. Ти...
Допълнителна информация и снимки


На 28 и 29 април в Люнебург, Германия се проведе първата присъствена работна среща по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ по Програма Еразъм+, Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Официално проектът започна на 01.12.2021г., но поради Ковид пандемията не беше възможно провеждането на срещата по-рано. Координатор на проекта е Сдружение „Заедно в Европа“, Германия , а партньорите са Systeme in Bewegung e.V – Германия, Учебна работилница Европа – България, Educcommart – Гърция, AIFED – Испания и Nyscoolen – Норвегия. Целевите групи на проекта са: семейства, родители, юноши, студенти по социална работа, учители и политици.

Срещата започна още на 27-ми април вечерта, когато за партньорските организации-гости домакините от Люнебург бяха подготвили изненада – посещение на симфоничен концерт в Елбфилхармони Хамбург. От името на Сдружение „Заедно в Европа“, координатор на проекта, работната среща беше открита от г-н Бернд Вернер, представляващ Сдружението. Представители на местните медии отправиха въпроси към координатора и партньорите относно целите и задачите на проекта. Веднага след то...
Допълнителна информация и снимки


На 26 и 27 април в Люнебург, Германия се проведе първата присъствена работна среща по проект „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност (FibiC)“. Поради ковид пандемията от октомври 2020г. всички работни срещи между партньорите се провеждаха онлайн.

От името на Сдружение „Правото в Европа“, координатор на проекта, работната среща беше открита от Jens-Uwe Thümer, представляващ Сдружението.  Г-жа Шмид от борда на Sparkasse, в чиито помещения гостувахме, също приветства участниците. Г-жа Кристел Джон, заместник-кметът на ханзейския град Люнебург, отправи поздрав от името на Кметството към консорциума и изрази задоволството си от актуалната и важна тема, която проектът разглежда. Всички партньорски организаци...
Допълнителна информация и снимки


Готова е играта по проект „Еврородители“, която улеснява и стимулира разговорите в семейството по трудни теми

На 9 април разработената по проект „Еврородители“ игра „Family time“ беше представена на среща на партньорските организации в Плевен. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ и в него участват 6 партньорски организации от Германия, Австрия, Испания, България и Гърция, като нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен. Целта на играта Familytime е да се обменят идеи по теми, на които понякога не с...
Допълнителна информация и снимки


Като част от нашия европейски проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“ питаме родителите и тези, които се занимават с образование в Европа, кои теми за образование по демокрация възникват в ежедневния семеен живот и за какво биха искали подкрепа.

Сдружение „Учебна работилница Европа“, е партньор по проект „Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)“, който се финансира от Европейската комисия чрез програма Еразъм +. Това проучване е част от проекта и ние ви каним да участвате в него, ако сте родител на деца и младежи над 12 години!  В него ние питаме родителите и тези, които се занимават с образование в Европа, кои теми за образование по демокрация възникват в ежед...
Допълнителна информация


Като част от световната седмица на парите (GMW), Сдружение „Учебна работилница Европа“ представя първите резултати от европейския проект за финансова грамотност „Да поговорим за пари“ по Програма ЕРАЗЪМ+ .

Като част от световната седмица на парите (GMW), Сдружение „Учебна работилница Европа“ представя първите резултати от европейския проект за финансова грамотност „Да поговорим за пари“ по Програма ЕРАЗЪМ+ . Тази година „Световната седмица на парите“ (Global Money Week, GMW) се провежда от 21 март до 27 март. Това е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важността на финансо...
Допълнителна информация и снимки


Опитна инсталация за дигитална компетентност в Плевен и още 2 европейски града

Опитна инсталация за дигитална компетентност ще изгради Сдружение „Учебна работилница Европа“ в Плевен по проект: Инсталация за преживяване: "Cyber-Bubble" (Кибер балон) - Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни по Програма Еразъм +, Малки партньорства в образованието за възрастни. Продължителността на проекта е от  01.03.2022 до 01.01.2023г., а координатор е Фондация „Медийна и онлайн...
Допълнителна информация и снимки


С нов проект по програма Еразъм + ще започнем 2022 година

Въпреки пандемията работата по проекти на Сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен продължава успешно. В края на ноември дойде радостната новина за пореден одобрен проект - „Насърчаване на образованието (възпитанието) по демокрация в ежедневния семеен живот“, по Програма Еразъм +, KA2 - Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Плевенското сдружение е партньор по проекта, заедно с партньори от Испания, Гърция, Германия и Норвегия, а к...
Допълнителна информация и снимки