Проект: Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност (FibiC)

FIBIC

Мярка:
Иновации - Стратегически партньорства за обучение на възрастни

№: 2020-1-DE02-KA204-007550

Продължителност: 01.10.2020 – 30.09.2022

Еразъм+

    Кординатор:
  1. Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия
  2. Партньори:
  3. Сдружение „Заедно в Европа“, Германия
  4. Учебна работилница Европа, Плевен, България
  5. Международен банков институт, България
  6. Schuldnerberatung Oberösterreich, Австрия
  7. Sambucusforum vzw , Белгия
  8. Asociación Socioeducativa Eduplus, Испания

Резюме:
Образователният проект със заглавие: "Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност" (FibiC) има амбицията да обучава всеки потребител в прилагането на компетентно и самоопределено боравене с пари.
Парите са огледало на радости, страхове, произход и надежди. Понастоящем 30 процента от европейците нямат никакви спестявания. Информираността и поведението при боравене с парите са формирани културно, традиционно и семейно. Темата за грамотното използване на парите не може да се намери в нито един учебник, въпреки че това основно умение е толкова екзистенциално. Последните изследвания на OECD (ОИСР, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показва, че хората с по-малка финансова грамотност са по-склонни да вземат скъпи заеми, да надвишават кредитните си линии по-често и да спестяват по-малко за старини. Някои от тях изпитват затруднения при плащането на сметките си и се нуждаят от професионална помощ, за да се справят адекватно с дълговете си. По време на Корона нуждата на много хора да се справят с по-малко пари се увеличи, защото безработицата и ограниченото работно време се увеличават.
В много европейски държави, има спешна нужда да се подобри разбирането за парите и финансовите въпроси и да се даде възможност на хората да използват парите разумно. Такива усилия биха могли (и трябва) да бъдат интегрирани в европейска стратегия за финансово образование. Темата „финансова грамотност“ придобива все по-голямо значение. В икономическата криза, последвала кризата от корона-пандемията, ще опираме все повече и повече до отговорните и основани на стойността, както и зрели индивидуални действия по финансови и парични въпроси в Европа.
Ние се изправяме пред тази (учебна) задача в консорциум от 5 страни партньори (Германия, България, Испания, Австрия и Белгия). Всички партньори имат богат опит в образованието за възрастни.
Главната цел на проект „FibiC“ е да определи темите и източниците на основно финансово образование, отговарящи на темата, като първа стъпка. Във втората стъпка ще се разработи учебна програма / учебен план, която да служи като ръководство и ориентация за образователните институции, когато те планират и проектират мерките за обучение и допълнителна квалификация. Учебната програма ще определи необходимите знания и компетенции и ще бъде приложима за всички целеви групи, адаптивна и устойчиво транснационална.
Съставеното на модули т.н. предизвикателство, ще бъде достъпно безплатно за всички целеви групи, на 6 езика.

Очаквани резултати:
* Учебна програма с учебни единици за отделните области на компетентност, с примери за ориентирани към действие упражнения
* Аналогово и цифрово предизвикателство под формата на годишен календар, което ще предлага интерактивни възможности за обучение за насърчаване на собственото критично отразяващо отношение към парите и зрелите икономически действия като такива. Предизвикателството ще включва следните области на компетентност, разпределени на модули: Доходи, пари и плащания, разходи / покупки, домакинство и вземане на пари на заем/ дългове.
* Ще бъде създадена мрежа за всички професионалисти (специфична за всяка държава) и ще се проведат няколко мултиплициращи събития.
* След това всички материали, разработени във "FibiC", стават достъпни въз основа на европейските инструменти за прозрачност.

Писмена позиция

Метапроучване

Повече за проекта на: www.lets-talk-about-money.eu и в секция Новини

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."