Проект “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”

Програма ЕРАЗЪМ+, сектор „Образование за възрастни“, Стратегически партньорства

Еразъм+
Datapp

  Kоординатор:
 1. RECHT IN EUROPA E.V., http://www.recht-in-europa.eu
 2. Партньори:
 3. Фондация „Медийна и онлайн зависимост” , Германия, www.stiftung-medienundonlinesucht.de
 4. BERUFSFORDERUNGSINSTITUT OBEROSTERREICH, Австрия, www.bfi-ooe.at
 5. Bartin Lisesi, Турция, http://bartinlisesi.meb.k12.tr/
 6. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, НПО, България, Плевен, www.lernwerkstatt-bg.eu
 7. K MILIOS AND SIA OE, Гърция, www.dian.gr
 8. Интер-културо, Марибор, Словения, http://inter-kulturo.si/
 9. Sambucusforum vzw, Белгия, http://www.sambucusforum.be/

Продължителност: 01.10.2015 - 01.10.2017

Кратко резюме:

Защитата на личните данни и безопасността на децата и младите хора са в центъра на проекта ‚Интернет – пространство (не)свободно от закона‘. Европейският парламент още през 2012 призова за "използване на всички възможности за защита на децата в дигиталния свят и за системно обучение на родителите“. Радостно е, че след Директивата от 1995 Европейският парламент през януари 2013г. прие актуализирани правила за защита на личните данни в Европа.

С нашия проект искаме да помогнем на родителите в името на децата си да ценят и да пазят свободата като ценност – под формата на защита на личните данни. Личното пространство е достижение в нашето демократично общество, което предполага наличието на онлайн компетентност у родителите. Най-добрата „закрила“ за децата е отношението в семейството, съчетано с разговорите за съдържанието в Интернет, за защитата на данните и с оценка на информацията. Затова родителите се нуждаят от материали за обучение, които да ги подпомогнат по темата за защитата и сигурността на личните данни и така да могат да допринесат за безопасността на децата си.

С проекта си „Интернет – пространство (не)свободно от закона“ консорциумът, начело с координатора “Правото в Европа”, иска да предложи тази възможност в Европа: мобилното приложение‚ DAPPS‘ (уеб базиран аpp по темата за защита на данните). Приложението предлага знания за родители и деца, и допринася за по-сигурното им придвижване в Интернет пространството. Инструментът ще съдържа важна информация по темите: “Авторско право“, “Техническа безопасност“, “Безопасност на съдържанието“, “Реклама“, “Кибертормоз“ и др., представени като интерактивни игри и обучителни модули.

Целта е родителите и техните деца да могат да се придвижват свободно в мрежата и всички участници в процеса да бъдат запознати, доколкото е възможно, с темите за защита и безопасност на данните. За да постигнем тази цел, искаме да се срещнем с родителите там, където са и техните деца: в училищата. Проектът "Интернет – пространство (не)свободно от закона" ще тества и разпространява мобилното приложение с помощта на училищата. Ще бъдат създадени учебни материали в помощ на учителите. Ще се разработи ролева игра въз основата на конкретен пример за злоупотреба с данни, която ще бъде допълнена със съответните дидактико-методически указания и адаптирана към културните особености в страната.

В рамките на проекта във всички страни-партньори ще се проведат инициативи по разпространение на резултатите под надслов „Да погледнем и да действаме“, които ще представят в Европа уеб базираното приложение DAPPS и обучителните материали за родителите, педагозите и всички, участващи във възпитанието на младите хора.

Писмена позиция по темата поверителност и защита на личните данни

Обобщение на резултати
Презентация - Резултати
Писмена позиция
Радиокампания в деня за безопасен интернет – 07.02.2017

Повече за проекта в секция „Новини” и на: http://datapp.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."