Новини - 2014

Четвърта работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 12-13 ноември 2014 г. в гр.Тимишоара, Румъния.

На работната среща в Румъния партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи след представяне на междинния отчет – окончателно адаптиране и превод на езиците на партньорството на обучителни модули по темата за кибертормоза с различни възрастови групи. Бяха заснети първите обучителни филми, обсъдени и одобрени логото и съдържанията на интернет портала, който ще предоставя готови за ползване материали и инструкции...
Допълнителна информация и снимки


Трета работна среща по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План C), състояла се на 10 и 11 ноември 2014г. в гр. Тимишоара, Румъния.

На работната среща в Румъния партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи. Беше обсъдена реакцията на заинтересовани институции, медии, родители, учители, потърпевши в отделните страни по темата и как те се справят с този проблем. В детайли бяха обсъдени съдържанията и публикациите на интернет страницата на проекта: www.plan-c-europe.eu , която вече е действаща. Беше подложена на дискусия създадената и адаптирана о...
Допълнителна информация и снимки


Трети ден по проект Burnt/Изгорен - 1 юни

09.30 - 11.00  Детски празник - свободата на изразяване, свободата на печата и художественото развитие, залегнали в  Конституцията, в Дом-кафе 11.00 - 12.00  Доклад за констутиционното право в България и Европа. Въпроси и дискусия , в Дом-кафе 14.00 - 17.00 Уъркшоп 'Демокрация без насилие – срещу расизма днес” – с писмено становище, в Дом-кафе 17.00 - 21.00 Европейски заключителен празник ...
Допълнителна информация и снимки


Втори ден по проект Burnt/Изгорен - 31 май

09.00 - 21.00 „Маратон на четенето”. 09:00 – 12:00 Четене на „изгорена” и забранена литература от времето на националсоциализма в Европа и в България с различни възрастови групи - Книги за малки и големи. Рисуване и награждаване на  участниците  в училищата. 14:00 – 16:00 Кинолектория: екранизация на филма „Крадецът на книги’, зала „Орион”, ПГРТО 17:00 – 18:00 Четене на „изгорена” и забране...
Допълнителна информация и снимки


Първи ден по проект Burnt/Изгорен - 30 май

12.30 Изложба документални фотоси с образователен характер по темата, изложба детски рисунки, детскaта площадка пред зала „Орион” 13.00  Откриване. Поздравителни думи от Кмета 13.30 - 14.30 Уличен театър 'Изгорен' – на детската площадка пред „Орион”, музикални изпълнения от доброволци 15.00 - 16.30 Спонтанни разговори и доказателства за подиумната дискусия , организиране на „Световно кафене” – ПГРТО, зала „Орио...
Допълнителна информация и снимки


Трета работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 28-29 май 2014 г. в гр. Априлци, България.

На работната среща в България партньорите от трите училища в Румъния, Литва и Испания представиха резултатите от пробното тестване на обучителни модули по темата за кибертормоза с различни възрастови групи. След допълнителна обработка и адаптиране съобразно условията в отделните страни, тези модули ще бъдат на разположение на всички езици на партньорството. Бяха обсъдени съдържанията на интернет портала, който ще предоставя готови за ползване материали и инструкции за учителите. www...
Допълнителна информация и снимки


Втора работна среща по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План C), състояла се на 26 и 27 май 2014г. в гр.Априлци, България.

На работната среща партньорите представиха първите обобщени анализи за ситуацията в отделните страни относно темата за тормоза в киберпространството и как родители, учители и заинтересовани институции се справят с този проблем. Обработените резултати от анализа бяха представени с техните специфики за всяка страна Въпреки различните условия и предпоставки в отделните страни-партньори по проекта, се очертаха еднакви проблеми и изводи. Обобщените резултати ще бъдат публикувани на интернет...
Допълнителна информация и снимки


Втора работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се от 16 до 18 февруари 2014 г. в Липтовски Ян, Словакия.

По предварително зададени критерии всеки от партньорите представи изследване на ситуацията в съответната страна-партньор. Структурата на изследването обхваща налични проучвания, статистически данни, налични интернет страници с информация, концепции за превенция, данни за институции за помощ и консултиране, налични учебни материали и литература, правни аспекти. Кратко обобщение за България:Източник „Съвместно изследване на УНИЦЕФ и Дружеството на психолозите в България” ...
Допълнителна информация и снимки