Проект „Образоване относно смъртта – учене за живота“ (Death eduction "DED")

DED

Програма Еразъм+, Образование за възрастни: Подобряване на наличието на възможности за качествено обучение за възрастни

№ 2022-1-DE02-KA210-ADU-000084467

Продължителност: 01/09/2022 - 01/11/2023

    Координатор
  1. Сдружение „Заедно в Европа“, Германия
  2. Партньори:
  3. Учебна работилница Европа – България;
  4. Educommart – Гърция;
  5. Sambucusforum vzw – Белгия;

Настоящият образователен проект със заглавие: „Death Education” (DED) има амбицията да помогне за преодоляване на безмълвието и да насърчи хората в европейската общност да се справят съзнателно с ограничеността на човешката същност/край на живота. "DED" е специален проект, който обучава възрастни за прилагане на техните житейски умения. Защо специален? Смъртта е бъдещият проблем на застаряващото общество. Справянето със собствената преходност, със смъртта и скръбта на близки е една от големите задачи на всеки човешки живот.
През 2020 г. на всеки 17 секунди някой в Европа умираше от COVID., безброй хора в момента също умират в Украйна и не се вижда краят. Смъртта е житейско събитие, което никой не пренебрегва, а страхът от нея е универсална човешка емоция. В нашето общество обаче това е тема табу, за която дори религиозните хора като че ли не са подготвени. Много хора са емоционално претоварени, защото се сблъскват и със собствената си преходност. Това ни прави безсилни и изисква утеха. Въпреки че има езикови и поведенчески кодове за централните житейски проблеми, в западната култура често властва мълчание пред лицето на смъртта. Как е възможно да говорим за нещо, което е обсебено от страх, несигурност, болка и загуба? За тази цел през 2021 г. Университетът в Регенсбург инициира собствен курс по темата „Умиране“. Това подчертава актуалността и дава смелост да научим повече за умирането и смъртта чрез транснационално обучение и да говорим за това с хора от различни култури! Така че имаме нужда от пространства, в които можем да задаваме въпроси за ритуали, традиции и преживявания, които не се изчерпват само в изпълнени със страх лични разговори за това как си. Ние активираме този процес с нашия проект "DED", тъй като манипулациите и опитът в Европа са различни. Имаме нужда от транснационално обучение в професионален обмен, в търсене на лечебен начин за справяне със собствената си преходност и свързаната с нея скръб.
Знанието, че животът има край, му придава различен смисъл. Колкото по-рано обърнем внимание на това, толкова по-щастливи можем да бъдем накрая.

Цели на проекта:
* Насочване вниманието към тази чувствителна тема. Това внимание е важен ориентир за нашите решения.
* Придобиване на знание как да общуваме и да се държим във връзка с умирането и смъртта
* Придобиване на знания, умения и поведение, които помагат на хората да променят отношението си към смъртта и скръбта.
* Насърчаване за бдително осъзнаване на ограничеността, която смъртта налага на живота ни.
* Междукултурно обучение чрез опознаване на специфични за културата ритуали и традиции в живота и смъртта.

Целевата група:
Всяко човешко същество се ражда и всяко човешко същество умира. Следователно пряката целева група в нашия проект са възрастните. Тази целева група обхваща различни степени на образованието и достига до всички съответни участници в областта на: Образование и здравеопазване; Институции със специфичен предмет, например хоспис, Политика и икономика, Образование, Международни организации за обучение на възрастни, Училища, Социални педагози, Организации в сферата на културата, Университети, Учебни центрове, Кариерни съветници, Местни, регионални и национални власти.

Резултати:
Проект "DED" представя допълнително предложение (оферта) за образоване, което все още не съществува в този вид в Европа. То може да се адаптира към други европейски страни и осигурява учене през целия живот. Най-важните резултати през периода на проекта са:
• Уеб сайт на проекта за проследяване на предложението и процеса на учене.
• Ръководство с различни примери за добри практики за подход към тази лична, предизвикателна и освобождаваща тема.
• Внедряване на библиотека на уеб сайта
• Интерактивна художествена изложба

www.deatheducation.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."