Проект „ Да градим Европа чрез ДИАЛОГ - ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма“ (DIALOG)

Програма „Европа за гражданите”
Мярка: Европейска памет за миналото

Dialog
Европа за гражданите

    Кординатор:
  1. Учебна работилница Европа, Плевен, България,www.lernwerkstatt-bg.eu
  2. Партньори:
  3. Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.eu
  4. OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR KINDERPHILOSOPHIE – Грац, Австрия, www.kinderphilosophie.at
  5. EDUCOMMART SIMIO SINANTISIS EKPEDEVSIS KE DIMIOURGIAS ASTIKI M, EGALEO, Гърция, http://www.educommart.org/

Продължителност: 01/09/2018 - 30/11/2019

За проекта:

"DIALOG" иска да поведе междукултурен диалог. Със съвременници на революцията от 68-те години на миналия век, на Промяната от '81 и '89, се повежда диалог на тема история, при който се създават биографии на граждани, преживели важни събития в историята на Европа. По време на семинарите млади граждани ще влязат в диалог, ще слушат истории за справяне с предизвикателства. Това ще насърчи хората да изграждат бъдещето на Европа. Разглеждайки "упадъчното изкуство" се напомня за зверствата на нацистката епоха. Илюстрира се расизма, изолацията и омразата по онова време и днес. В художествен диалог се създават произведения на млади хора „МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА“. Съпоставянето в национални и международни изложения във всички страни ще бъде последвано от публични дискусии с политически представители по задачите на бъдещия Парламент на ЕС преди изборите за Европейски парламент. В рамките на Международното изложение за 30-годишнината от падането на Берлинската стена ще се проведе "междукултурен диалог" с "творби" и "думи". На тази международна изложба младите граждани от страните от ЕС ще покажат своята " представа за Европа" - израз на визията им за бъдещето. Радио кампания ще популяризира, придружава и разпространява DIALOG.

Граждани от всички поколения влизат в диалог с историята и помежду си. Изборите за Европейски парламент ще бъдат обсъдени и разисквани по време на мероприятията (изложби и публични дискусии). По време на дискусиите и дейностите се събират предложения и конкретни текстове за изявление, което най-накрая ще се връчи на членовете на новоизбрания Парламент на ЕС. Младите граждани ще бъдат информирани за ценностите, постигнати в Европа.

DIALOG дава възможност за междукултурно и транснационално общуване и допринася за изграждането на бъдещето на Европа.
Мероприятията и дейностите се провеждат в България, Гърция, Австрия и Германия. Очакваме не по-малко от 1200 участници от всички възрасти.

Какво ще направим?
Едновременно във всички партньорски страни се провеждат следните дейности:
Работни срещи "Историята на Европа в ДИАЛОГ с нейното бъдеще - ДИАЛОГ със съвременници”
Създават се биографии на граждани, съпътствали и изграждали Европа
Изложба "Упадъчното изкуство (или т.н."Изродени творби") в сравнение с МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА”

В международен план:
Международна изложба "30 години от падането на Берлинската стена - МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” в градския музей на Йена
Международен ДИАЛОГ - Работна среща с очевидци по повод 30-годишнината от падането на Берлинската стена в Европа
Международна публична дискусия "30 години от падането на Берлинската стена - формиране бъдещето на Европа"
Радио кампания "30 години от падането на Берлинската стена - бъдещето на Европа"
Съставя се изявление/партньорска позиция, която ще бъде връчена на представители на националната и европейската политика.

Конкурс за снимка/фотоколаж и рисунка на тема „Моята представа за Европа“

Писмена позиция

Темплейт

Повече за проекта на: makedialog.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."