Учим заедно чрез Metaverse + лице в лице (METAVERSING)

Metaverse

Проект за сътрудничество на гражданското общество в областта на младежта

Продължителност: 3 години
Начало на проекта: 01.01.2023г.

Съфинансирано от ЕС

    Координатор
  • AIFED, Испания
  • Партньори от Сърбия, Италия, Португалия, Гърция, Австрия, Румъния, Германия, България, Полша и Северна Македония.
  • Партньор от България: Учебна работилница Европа

Описание на проекта
Metaverse е виртуален свят, в който можем да влезем с помощта на набор от технологични и цифрови устройства. Това е място, където имате способността и силата да правите неща, които никога не бихте могли да правите в реалния свят, без да напускате дома си. Защо не използваме тази метафорична сила, за да подобрим това, което ще бъде нашето ново бъдеще, позволявайки на всички да пристигнем еднакво подготвени, без да изоставяме никого и с всички инструменти, от които се нуждаем? Този път на подготвителния процес се нарича „Метаверсинг“.
Чрез тази 3-годишна работа ние ще работим в една посока. Създадохме мрежа за сътрудничество между НПО и местни и европейски субекти, които подкрепят европейските младежки политики за разработване на дейности, които овластяват, насърчават и обогатяват младежите с нови възможности и начини за участие и поемане на активна гражданска роля в обществото, по такъв начин, че Европейската година на младежта не приключва през 2022 г.
Очевидно е, че светът, в който живеем, се характеризира с непрекъснати и бързи промени, технологичната революция, която характеризира 21-ви век, е повече от реалност, тя вече е виртуалност и се нарича „метавселена“. Основната цел на този проект е да доближи младите хора до виртуалните светове и ние, заедно с членовете на нашата мрежа, ще предоставим на младите хора цифрови умения и ще ги направим по-добри граждани на това, което предстои, метавселената.
В тази нова виртуална реалност вниманието към околната среда, изменението на климата, приобщаването и равенството между половете вече не е просто идея, но тези концепции трябва да бъдат разбрани и приложени към ежедневието, особено за тези, които се наричат „дигитални местни жители“, млади хора.
Мрежата за сътрудничество, създадена за развитието на проекта „Metaversing“, фокусира младите хора, така че те да постигнат способността да оцелеят в променящия се свят, което ще им помогне да разберат, реагират и оцелеят в новия виртуален свят, като намалят в този нов свят дискриминацията, насилието и неекологични действия, накратко, един по-добър свят.

Какво ще направим през първата година?
• Провеждане на видеоконференции – срещи между поколенията
• Честване на солидарността и сътрудничеството между поколенията: 29 април се отбелязва като Европейски ден на солидарност между поколенията
• Срещи лице в лице – посещение на Европейския парламент в Страсбург
• Визуализация и разпространение на информация за проекта и резултатите

Повече за проекта в секция новини и във Facebook.
Уеб страница: www.metaversing.site

Презентация - Metaverse
Прочетете e-настройки за Метавселената
Тествайте знанията си в нашата платформа (код: tmbdh7j)

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.